2020. 05. 29. Magdolna napja van

Hírek

Igazgatói levél az ügyeletről 2020. 05. 25.

2020. 05. 25.

Kedves Szülők! 

Már tíz hete tart ez az emberpróbáló időszak. Kéthetente változnak a szabályok, hetente próbálunk újra és újra tervezni: értékelést, ballagást, évzárást. 

Maruzsa Zoltán államtitkár úr legutolsó közleménye értelmében az oktatás továbbra is digitális formában zajlik, és év végéig érvényben marad, tehát a tanárok otthonról tanítják diákjaikat. Ugyanakkor 2020. június 2-ától lehetséges az oktatási célú találkozás kis csoportokban, vagy egyénileg, továbbá egész napos iskolai felügyeletet és étkezést kell biztosítani az ezt igénylő szülők gyermekeinek. Annak mérlegelésénél, hogy igényelnek-e ügyeletet, kérjük, vegyék figyelembe az alábbiakat: 


Tankönyvrendeléssel kapcsolatos információk szülőknek

2020. 05. 11.

Kedves Szülők!

Az alábbiakban megtekinthetik az egyes felsős és gimnazista osztályok 2020/2021-es tanévre szóló tankönyvlistáit, melyek alapján – a vallásoktatás, a nyelvek és a fakultáció esetén természetesen válogatva – megrendeljük gyermekeik tankönyveit. Kérjük, hogy tekintsék át a jegyzékeket, és ha van olyan tankönyv, amely már megvan a családban (pl. nagyobb testvér révén), akkor jelezzék a tankönyvfelelős e-mail-címén LEGKÉSŐBB MÁJUS 15-IG.


Szentmise a végzősökért

2020. 04. 29.

Kedves Végzősök!

Holnap, csütörtökön 16.00 őrakor Szabolcs atya szentmisét mutat be Értetek a diákkápolnában. A szentmisébe az atya youtube csatornáján lehet majd bekapcsolódni. Azt kértétek, hogy ne legyen online ballagás - és ez helyén is van. Mondom: helyén, csak egy másik dimenziót is figyelembe kell vennünk, ez pedig az idő. Az érettségit megkezditek, új útra léptek, és ennek az új állapototoknak is a szentmise a forrása. A szentmise, Krisztus kereszthalála és feltámadása. Ezért kérlek Titeket, hogy valamiféleképpen adjátok meg magatokban és magatok körül ennek a méltóságát, tegyétek erre szabaddá magatokat: rakjátok félre a utolsó percekben a tanulnivalót, és ki-ki ahol van, otthon, adja meg a módját ennek a változásnak, ami bár térben nem, de időben könyörtelenül megtörténik. Tünde néni pedig ehhez az érettségitekért bemutatott szentmiséhez kapcsolódóan egy kis ajándékot készített Nektek.

Remélve, hogy valódi találkozás alkalmával egymástól, Tőlünk tanároktól is el tudtok búcsúzni,

szeretettel gondolva Rátok

Berthóty László Gergely

igazgató


Felvételi eredmények - nyolc évfolyamos gimnázium

2020. 04. 24.

A 2020/2021-es tanévre a nyolc évfolyamos gimnáziumi osztályunkba összesen 50 tanulóra adtak be jelentkezést. Az eljárás folyamán kialakuló sorrend és a jelentkezők iskolaválasztása alapján végül az alábbi 34 tanulót vettük fel az induló osztályba. A sorszám nem jelent rangsort. Tizenhat tanuló nem nyert felvételt.

Piliscsaba, 2020. április 24.

Berthóty László Gergely igazgató s.k.

 A névsorok itt, a Részletekben olvashatók.

 


Érettségi tudnivalók 2020

2020. 04. 21.

Általános szabályok és az egyes vizsgatárgyakra vonatkozó rendelkezések

Biztonsági intézkedések

 


Érettségi módosítás 2020 május-június, az írásbeli vizsgák időpontja

2020. 04. 17.

A Kormány 119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2020. május–júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről

M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 77. szám 2027-2029

 


Igazgatói levél a szülőknek és a diákoknak a digitális oktatás 2. hete után

2020. 03. 30.

Kedves Szülők, kedves Diákok!

Már két hét telt el azóta, hogy szétszórattunk, és az iskola közössége többszörös próbának lett kitéve: hogy a kellemetlenségben és szenvedésben, amikor az „Úr keze másként érint”, mennyire bizonyulnak erősnek az osztályközösségek, mennyire egy szív és egy lélek a nevelőtestület, milyen erősen kapaszkodunk egyenként és családonként Krisztus keresztjébe és Mária oltalmazó palástjába? Ugyanakkor hogyan tudjuk megtalálni az oktatás új formáiban magunkat, mennyire veszünk el erőtlenül a ránk zúduló új feladatok alatt, ha nem tart meg az osztály, a közösség vagy nem segítene a család?


Netikett - nemcsak vírushelyzet idejére

2020. 03. 29.

AZ EGYÜTTÉLÉS SZABÁLYAI, AZAZ A DIGITÁLIS ETIKETT

1. A trágárság tilos. Kommentekben sem szabad trágár kifejezéseket használni, még kicsillagozott formában sem. Olyan stílust várunk el a digitális oktatásban, mint a hagyományos órán.

2. A sértő, a megalázó kommunikáció tilos. Ide tartozik a gúnyos megjegyzés, mém, romboló módon minősíteni a másikat, tanárt vagy diákot.


Szülői tájékoztató

2020. 03. 24.

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

A koronavírus járvány elleni minél hatékonyabb védekezés érdekében a Kormány március 16-ától elrendelte az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarendre való átállást.

Ezzel kapcsolatban először is szeretném megköszönni Önnek, hogy ebben a mindannyiunk számára nagy kihívást jelentő helyzetben helytállásával és támogatásával segíti gyermekét, gyermekeit abban, hogy iskolai feladataikra, a tanulásra tudjanak koncentrálni.


Tájékoztató az elsősök jelentkezéséről

2020. 03. 17.

Tájékoztató a 2020/21 szeptember 1-jétől induló első osztályokba való jelentkezés menetéről

 

Értesítjük a tisztelt Szülőket, hogy körülményekre való tekintettel a hatályos rendelet és egymás védelme értelmében a jövő tanévben induló első osztályokba való jelentkezési szándékukat online tudják jelezni.

Ennek módja: az iskola honlapjáról letöltik a beiratkozási adatlapot. A jelentkezési lapot és a mellette található kérdőívet kérjük kitölteni, és visszajuttatni az iskolába a titkarsag@paduai.hu e-mail címre.

Az óvodai szakvélemény benyújtása a 20/2012.EMMI 22.§ (4) paragrafusa értelmében 2020. január 1-jétől nem szükséges.

Kérjük a jelentkezéshez mellékeljék a gyermek születési anyakönyvi kivonatának, TAJ-kártyájának és lakcímkártyájának olvasható fényképét vagy beszkennelt változatát. AZ OKTATÁSI AZONOSÍTÓT IS MINDENKINÉL KÉRJÜK MEGADNI!


Régebbiek


Eseménynaptár

Legközelebbi események


Összes esemény

Kapcsolat

Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

OM azonosító: 032450

Cím: 2081 Piliscsaba Béla király útja 72.

Tel: 26/375-322

Email: iskola@paduai.hu

Adószám:18669134-2-13

Bankszámlaszám: 11101404-18669134-36000001

Banner

 Iskolánk támogatója:

 

  Kapcsolat

Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

OM azonosító: 032450

Cím: 2081 Piliscsaba Béla király útja 72.

Tel: 26/375-322

Email: iskola@paduai.hu

Adószám:18669134-2-13

Bankszámlaszám: 11101404-18669134-36000001