2021. 07. 30. Judit, Xénia napja van

Tanáraink, munkatársaink

Ambrus Noémi rajz, művészettörténet
Andaházy Emese hittan
Apollónia György trombita, kamara
Babics-Villata Zsófia Dr., igazgatóhelyettes latin nyelv II.
Bagóné Ivancsó Marianna, osztálytanító - 3.b matematika, ének,
testnevelés, napközi
Barkóczi Katalin, osztálytanító - 4.b magyar, rajz, természetismeret, technika,
testnevelés, napközi
Berthóty László Gergely, igazgató hittan
Borókay Eszter, osztályfőnök - 10.g, osztályfőnöki-hittan mkv. matematika, hittan, osztályfőnöki
Borzsákné Szijártó Karolina angol nyelv I., angol nyelv II.,
történelem
Berthóty Annamária testnevelés, tánc
Busáné Bisztriczky Fruzsina, osztálytanító - 3.a matematika, természetismeret,
rajz, testnevelés, ének, napközi
Büki János, osztályfőnök - 8.a magyar nyelv és irodalom,
osztályfőnöki
Cser Emese, logopédus, gyógypedagógus fejlesztés
dr. Tóth László magyar nyelv és irodalom
Dósai Mónika, osztályfőnök - 7.g, matematika-informatika mkv. matematika, osztályfőnöki
Engerth Jánosné, Julianna, osztálytanító - 4.a magyar, matematika, természetismeret,
testnevelés, ének
Erdélyiné Bisztriczky Réka kerámia, művészettörténet
Fetter Szilvia, osztálytanító - 1.b magyar, ének, technika,
testnevelés, napközi
Fodorné Frankovits Judit, osztályfőnök - 11.g francia nyelv II.,
magyar nyelv és irodalom
dráma és tánc, osztályfőnöki
Font Edit, tanító - 4.a rajz, technika, napközi
Gerendás Gábor testnevelés, munkavédelmi felelős
Dr. Girgás Ágnes oboa
Gazics Gabriella informatika
Halmos Attila népi hegedű, korrepetíció,kamara, népzenei ismeretek, zeneirodalom

Hargita-Petrán Mónika, osztálytanító - 4.b

 

Herman Judit C.J.

matematika, rajz, ének,
testnevelés, napközi

matematika, rajz, hittan

Horváth Tamás, osztályfőnök - 9.g

angol I., angol nyelv II., osztályfőnöki
Horváthné Bednárik Otilia, osztályfőnök - 12.g, a DÖK támogató tanára olasz nyelv II., média, osztályfőnöki
Huszthyné Ocskay Rita népi hegedű, korrepetíció, kamara
Illés Ferenc klarinét, kamara
Joóné Prihisztál Ágnes, osztálytanító - 3.b magyar, természetismeret,
rajz, technika
Kassay Balázs, igazgatóhelyettes (AMI), tanácsos, szakértő ének
Kenézné Kiss Éva német nyelv I., technika, történelem
Kónya Marietta, nyelvi mkv. angol nyelv I., angol nyelv II.
Kovács Balázsné, Ágnes hegedű, kamara
Kovács Mártonné, Judit szolfézs
Kovordányiné Káplár Rita, osztályfőnök - 6.g matematika, fizika, osztályfőnöki
Kun Jáger Zoltán gitár, kamara
Lukácsházi Pál zongora
Makkai Tünde, osztályfőnök - 5.a természetismeret, biológia, osztályfőnöki
Matinné Romsics Judit, készségtárgyak mkv. ének, szolfézs
Mayer Angyalka zongora, korrepetíció
Mocsáry Dezső, tanácsos, az IKSZ felelőse matematika
Módli Ágnes, osztálytanító - 3.a magyar, testnevelés, ének, technika, napközi
Müllner Eszter, tanító - 2.b testnevelés, ének, technika, napközi
Nagy Erika, osztályfőnök - 7.a német nyelv I., testnevelés, osztályfőnöki
N. Bakonyi Erika néptánc, tánctörténet
Prihisztál Szilvia, osztálytanító - 1.b matematika, rajz,
természetismeret, testnevelés,
napközi
Puszta Erzsébet cselló, kamara
Repka György történelem
Rosta Zsófia hegedű, zenekar, kamara
Stieda Daphne zongora
Sutyinszki Beáta fuvola, kamara
Szabó Erika, osztálytanító - 2.a, alsó tagozatos pedagógusok mkv. magyar, matematika, ének
technika, testnevelés
Szabó Gabriella, osztálytanító - 2.b magyar, matematika, természetismeret, rajz,
testnevelés, hittan
Szabó Mária gitár, kamara
Szabóné Nyíri Zsuzsanna, természettudományos mkv. kémia, informatika
Szénási Zoltán zongora, korrepetíció
Szilágyi Szabolcs ft., iskolabiztos hittan
Szivekné Braun Cecilia, tanító - 2.a természetismeret, technika
ének, rajz, napközi
Tóthné Magyarvári Krisztina, osztályfőnök - 5.g testnevelés, gyógytestnevelés,
földrajz, osztályfőnöki
Török Péter Pál, igazgatóhelyettes, szakértő földrajz, matematika
Török Péter Pálné, Rita technika, hittan
Triffné Magyar Andrea, osztálytanító - 1.a magyar, matematika, természetismeret,
testnevelés, rajz
Ujházy Andrásné, Márta, osztályfőnök - 6.a német nyelv I., tánc és dráma, osztályfőnöki
Vadas János testnevelés, gyógytestnevelés
Varga Ágnes, osztályfőnök - 8.g, szakértő, magyar-történelem mkv. történelem, természetismeret,
földrajz, osztályfőnöki
Vida Péter András hittan, filozófia, technika
Vigh Kristóf zongora
Wollerné Magony Ilona fejlesztőpedagógus

 

Munkatársak

   
Gáspár Csaba könyvtáros
Sári Lajosné, Zsuzsa pedagógiai asszisztens, fejlesztő
gyermekvédelmi felelős

Császár Dominik

Varga Norbert

pedagógiai aszisztens - népi furulya

jelmez és viselettáros - néptánc

Simon Irén iskolatitkár
Nobilis Anna C.J. iskolatitkár - AMI
Magyarné Molnár Mónika gazdasági vezető
Schromeiszné Vass Andrea gazdasági ügyintéző, ebéd ügyintéző
Czégeni Ágnes gazdasági ügyintéző, pénztáros
Váradi Zoltán karbantartó
Bódi István karbantartó
Csontos Gábor kertész, takarító
Katona József portás
Gündert László portás
Balogh Károlyné, Gyöngyi takaritó
Mózes Terézia takaritó
Koszó Andrásné, Szilvia takaritó
Szabóné Tőkés Ilona takaritó
  takaritó
   

...

 Eseménynaptár

Legközelebbi események


Összes esemény

Kapcsolat

Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

OM azonosító: 032450

Cím: 2081 Piliscsaba Béla király útja 72.

Tel: 26/375-322

Email: titkarsag@paduai.hu

Adószám:18669134-2-13

Bankszámlaszám: 11101404-18669134-36000001

Banner

 

 

  Kapcsolat

Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

OM azonosító: 032450

Cím: 2081 Piliscsaba Béla király útja 72.

Tel: 26/375-322

Email: titkarsag@paduai.hu

Adószám:18669134-2-13

Bankszámlaszám: 11101404-18669134-36000001