2024. 06. 23. Zoltán napja van

Az iskola bemutatása

Piliscsaba-Klotildliget


Piliscsaba a Pilis-, a Budai-hegység, valamint a Gerecse találkozásánál, egy hegyek ölelte medencében fekszik. Az eredeti falu négy nemzetiségű: magyarok, németek, szlovákok és cigányok lakják. A nemzetiségi önkormányzatok ma is működnek, igyekeznek hagyományaikat őrizni, átadni. Piliscsaba másik része a 19. században parcellázott Klotildliget, ahol a lakosság nagy részét a Budapestről kiköltözött értelmiségi és vállalkozói réteg adja. E családok között nagyon sok a vallási kötődéssel rendelkező. A rendszerváltás után megnőtt a kereslet Piliscsaba iránt, ezért több új lakóövezet, illetve lakópark is kialakult, melyek sokszor a 'falu a faluban' képet mutatják. Ez a társadalmilag összetette helyzet, a két életforma – hagyományos falusi gyökerű, és városi értelmiségi – nehézzé teszi Piliscsaba közösségi életét. Iskolánkba főleg Klotildliget értelmiségi családjainak gyermekei járnak, mert földrajzilag is ők laknak közelebb. Piliscsaba meghatározó rétege a keresztény nagycsaládoké, melyek szoros egyházi közösséget alkotnak: a katolikusok vannak a legtöbben, de jelentős a református és a az evangélikus közösség is. A diákok több mint 60%-a nagycsaládból érkezik.


Az iskola története dióhéjban


Piliscsabán az 1930-as években telepedtek le az Angolkisasszony Rend (IBMV, ma Congregatio Jesu) szerzetesnővérei, és előbb egy elemi, majd egy polgári iskolát hoztak létre. Az iskolaépületet 1941-ben szentelték fel. Az államosítás után alsó tagozatos, majd nyolc osztályos általános iskola működött az épületben. A rendszerváltás után újra visszatértek a nővérek, először csak hitoktatni, majd 1995-ben visszakapták az iskolát, melyben az általános iskolai oktatás mellett egy nyolc évfolyamos gimnáziumi osztályt is indítottak. Így kezdete meg működését 1995. szeptember 1-jén a Klotildligeti Ward Mária Általános Iskola és Gimnázium, amely a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának gyakorlóiskolájaként is működött. 2004-ben bővült az oktatási profil, mert a helyi alapfokú művészetoktatás gondját és örömét is magára vállalta az iskola. 2012-ben a nővérek, mivel rendjük létszáma lecsökkent, és nem tudták már felelősen vállalni az iskola működtetését, az iskola fenntartását átadták a Székesfehérvári Egyházmegyének. Ekkor váltott nevet intézményünk, és lett Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Mivel az egyetemen is csökkent a tanár szakos hallgatók száma, ezért az iskola 2013-tól nem lát el hivatalosan gyakorlóiskolai feladatokat, de szükség esetén továbbra is fogadja a tanárjelölteket. (Bővebben: https://paduai.hu/iskolatortenet)


Az iskola jelenlegi állapota


Jelenleg 560 diák tanul az általános iskolában és gimnáziumban, az alapfokú művészeti oktatásban pedig több mint 300. Az általános iskolában és gimnáziumban 50 pedagógus tanít, nagy részük főállásban. A felső tagozaton és gimnáziumban tanító tanárok 85%-a egyetemi végzettségű, ők mindkét oktatási formában tanítanak 5-12. osztályban. A főiskolai végzettséggel rendelkező tanárok az 5-8 évfolyamokon oktatnak. Az alsó tagozaton tanítói diplomával rendelkező tanárok tanítanak. Az alapfokú művészetoktatásban oktató húsz tanár megfelelő főiskolai vagy egyetemi szintű diplomával rendelkezik, illetve egy fő jelenleg végzi tanulmányait. A testület derékhadát a 40-55 év közöttiek teszik ki, de vannak néhányan a nyugdíjas vagy nyugdíj közeli korosztályból, és vannak fiatalok is. A nevelőtestületben csak a 2019-es igazgatóváltással volt némi változás, évente csak egy-két kolléga érkezik-távozik, mely utóbbi oka általában költözés, gyermekszülés.

A nevelőtestület hangulata jó, többen a szabadidejükben is összejárnak, együtt nyaralnak, kirándulnak. Az iskola vezetése mindent megtesz annak érdekében, hogy ez a közösségi összetartozás megmaradjon, továbbfejlődjön. A testületben tíz munkaközösség működik: hét a közismereti oktatásban, három a művészeti oktatásban. Az alsó tagozaton évfolyamonként két párhuzamos osztály indul, felső tagozaton csak egy, illetve a nyolc évfolyamos gimnáziumi képzésben is egy osztály. A legtöbb osztályba a törvény által megengedett gyermeketszámmal indítjuk, melyet indokolt esetben fenntartói engedéllyel túl is lépjük. A túljelentkezés elsőbe és a gimnáziumi osztályba is másfélszeres.

Az iskola aktívan részt vesz a Székesfehérvári Egyházmegye, a helyi plébánia és Piliscsaba Város életében. Számos helyi rendezvényen diákjaink adják a műsort.


Az iskola épülete


Az iskola régi szárnya 1941-ben épült. 1995-től folyamatos volt a bővítés. Ennek köszönhetően az alapterület több mint háromszorosára nőtt. 2014-re felépült a tornacsarnok, illetve lezajlott egy átfogó energetikai felújítás is. Az iskolához tartozó régi villában, amely 2012-ig a nővérek rendháza volt, és amelyet egy fedett folyosó köt össze az iskola főépületével, az alapfokú művészetoktatás számára alakítottunk ki helyet. Így művésztanáraink a délutáni zeneórákat nem az osztálytermekben, hanem önálló kistermekben tarthatják.

Az iskolában szakelőadók is vannak: fizika-kémia, biológia-földrajz, ének, rajz, média, számítástechnika, fiú- és leánytechnika, nyelvi termek és fejlesztő terem. Így a szakórák nagy része ezekben tartható. A felszereltségük közepes, a zökkenőmentes tanításhoz elegendő.


Az oktatás színvonala


1995-ben az iskola indulásakor egy vidéki általános iskolaként működött iskolánk. Innét kellett felfejleszteni gimnáziumi szintre. Szerencsére az átvett tanárok között több olyan tanár volt, akik végzettségük és képességük szerint is alkalmasak voltak a feladatra. Mivel a diákok létszáma az évek során megkétszereződött, a tanári létszám is bővült, és az új tanárok e követelményeknek megfelelően választottuk ki. Mára hat szakvizsgázott tagja van a tantestületnek, négy mesterpedagógusunk közül három végez szakértői munkát.

Diákjaink nagyon sok versenyen vesznek részt. Ezek közük kiemelkedik, hogy az utóbbi években többen bejutottak az OKTV döntőjébe. Az érettségi vizsga átlaga évek óta 4-4,4 között, gyakran felette van. A végzősök 70-80 %-a legalább egy nyelvvizsgával rendelkezik, és a továbbtanulás követelményeként sokan tesznek egy, sőt két emelt szintű érettségit. Ennek köszönhetően az elmúlt nyolc évben mindig benne voltunk a HVG rangsorolta 100 legjobb középiskolában.

A kompetencia méréseken az általános iskolai osztályunk az országos átlagnak megfelelően teljesít, míg a gimnáziumi osztályunk a gimnáziumok között is igen jó helyen áll. Mindez az eredmény nem kizárólag az iskola érdeme, hanem a diákok megfelelő családi kulturális hátterének is köszönhető. A szülőkkel nagyon jó az iskola kapcsolata, sok rendezvényen jelen vannak, tevékenyen részt vesznek az iskola életében: a színes SzMK élet mellett saját énekkaruk, színjátszótársulatuk van, illetve többen játszanak az iskola zenekarában is.


Az oktatás jellegzetességei


Az alsó tagozaton két párhuzamos osztályba járnak a diákok. A tanítás hagyományos rendben, magas szinvonalon történik. Tanulóink negyedik osztályban a központi felvételi rendszeren keresztül felvételizhetnek a gimnáziumi osztályba. A felvételt nyertek között mindig vannak másik iskolából érkezők is. Az általános iskolai fölső tagozatos osztályában folytatják tanulmányukat azok, akik nem  felvételiztek vagy nem nyertek felvételt a gimnáziumba. A tanárok jelentős része mindkét oktatási formában tanít. A felső tagozatosok közül nyolcadik után néhányan átkerülhetnek a gimnáziumi osztályba, a többiek más iskolában, főként gimnáziumban és szakközépiskolában folytatják tanulmányaikat.

Idegen nyelvet a 4. évfolyamon kezdünk oktatni, a diákok német és angol közül választhatnak. A második idegen nyelv kilencedik évben lép be, ekkor angol, olasz és francia közül választhatnak a diákok. A gimnazisták két évig latint is tanulnak.

Az iskola semmilyen irányban nem specializálódott, hiszen kis iskola révén minden irányultságú gyermeket oktatni kell. Mégis elmondható, hogy az iskola erőssége a matematika- és a nyelvoktatás, valamint a művészeti oktatás. Iskolánk rendezi immár több mint 20 éve a Dugonics András Matematikaversenyt, amelyre a katolikus iskolák 4-8. osztályos diákjai nevezhetnek. A verseny népszerű, és a Katolikus Pedagógiai Intézet versenyei között is komoly szakmai színvonalat képvisel.


Alapfokú művészeti oktatás


Jelenleg az alapfokú művészeti oktatás keretében klasszikus és népi hangszereket, magyar néptáncot és kerámiát lehet tanulni. Szorgalmazzuk a közös muzsikálást, így számos kamaracsoport, kis zenekar alakult meg az évek során. Több tanulónk ma már zenei, táncművészi illetve képzőművészeti pályán tanul tovább. Gyakoriak a tanszaki és egyéb hangversenyek. Külön érdekessége az iskolának a Csütörtöki Muzsika, aminek keretében a délelőtti tanítás harmadik szünete 'rögtönzött' koncertté alakul: valamelyik tanuló vagy kamaracsoport rövid hangversenyt ad az aulában.

Néptáncos tanulóink havonta szerveznek táncházat, koraeste a kicsiknek, majd este, akár hajnalig is a nagyoknak. Erre volt diákok, szülők is szívesen eljárnak. A zenéről a legtöbbször a diákok maguk gondoskodnak, de már több neves prímást és zenekart is vendégül láttunk ezeken a táncházakon éppúgy, mint az iskolában szervezett Mesterkurzusokon is.

Az iskolában több kórus is működik. Színes repertoárjukon egyházi és világi műveket egyaránt találunk. Több nagylélegzetű művet is előadtak, ezek közül a legemlékezetesebb Pergolesi Stabat Matere volt, az iskola vonószenekarának kíséretében. Ezt a művet többek között a Tihanyi Apátságban és a székesfehérvári Székesegyházban is megszólaltatták.

A néptáncosok a különböző tájegységek táncai mellet tematikus összeállításokat is tanulnak. Ilyen volt például a hősi halottainkról szóló műsoruk. A legnagyobb produkciójuk viszont a Szörényi-Bródy féle Kőműves Kelemen előadása volt.


Az iskola külföldi kapcsolatai


Az iskola különös hangsúlyt fektet a magyarságra való nevelésre. Ennek érdekében testvériskolai kapcsolatot tartunk fenn egy komáromi (Szlovákia), egy aklihegyi (Ukrajna), egy etédi (Románia), egy bácskertesi (Szerbia) és egy laskói (Horvátország) magyar iskolával. Mindegyik iskola diákcsoportot küld évente egyszer a Kárpát-medencei Magyar Iskolák Találkozójára, melyet az azévi vendéglátó iskola szervez.

2007 óta van kapcsolatunk Zwickauban a Peter Breuer Gymnasiummal. Évente tíz 8. osztályos diák vesz részt a csereprogramban. 2009 óta van kapcsoltunk Altöttingben a Maria Ward Gymnasummal, ahová kétévente húsz 10-11-es diák utazhat ki, illetve fogadhat onnan vendéget.

Páduában az Instituto Barbarigo líceumával vettük fel a kapcsolatot. Az első diákcserét nagyon jó tapasztalatokkal zártuk. Franciaországban, a bretagne-i Vitre városában is van egy testvériskolánk, a Licee Jeanne d'Arc, ahol a diákok a francia nyelv mellett az angolt is gyakorolhatják. Mindezek mellett 2024-től 11 tanárral és 19 tanulóval részt veszünk az Erasmus+ európai mobilitási programban is. 

  Kapcsolat

Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

OM azonosító: 032450

Cím: 2081 Piliscsaba Béla király útja 72.

Tel: 26/375-322

Email: titkarsag@paduai.hu

Adószám:18669134-2-13

Bankszámlaszám: 11101404-18669134-36000001

Süti beállítások