2023. 06. 05. Fatime napja van

Tanáraink, munkatársaink

Tanáraink, munkatársaink

Általános iskola és gimnázium 

Alapfokú Művészeti Iskola

Hittanárok és Munkatársak

 

 

 

 

 

 

 

Általános iskola és gimnázium 

Név Feladat   Tantárgy
Berthóty László Gergely igazgató   katolikus hit- és erkölcstan, latin nyelv
Szilágyi Szabolcs ft. püspöki biztos   katolikus hit- és erkölcstan
Borókay Eszter igazgatóhelyettes, osztályfőnök 12.g  katolikus hit-és erkölcstan, matematika
Kassay Balázs, szakértő igazgatóhelyettes - AMI, tanácsos   ének-zene
Török Péter Pál, szakértő igazgatóhelyettes   földrajz, matematika
       
Ambrus Noémi     rajz, művészettörténet
Bagóné Ivancsó Marianna osztálytanító  1.b matematika, ének, testnevelés, napközi
Barkóczi Katalin  osztálytanító 2.b magyar, rajz, technika, testnevelés, napközi
Berthóty Annamária     testnevelés, latin nyelv
Bisztrai-Deli Anikó     matematika
Borzsákné Szijártó Karolina     angol nyelv I., angol nyelv II., történelem
Busáné Bisztriczky Fruzsina osztálytanító  1.a matematika, rajz, testnevelés, ének, napközi
Büki János osztályfőnök 6.a magyar nyelv és irodalom, osztályfőnöki
Cser Emese logopédus   fejlesztő
dr. Tóth László     magyar nyelv és irodalom
Dósai Mónika osztályfőnök,
matematika-informatika mkv.
 9.g matematika, osztályfőnöki
Engerth Jánosné, Julianna osztálytanító 2.a magyar, matematika, testnevelés, ének
Fetter Szilvia osztálytanító  3.b magyar, ének, technika, testnevelés, napközi
Fodorné Frankovits Judit osztályfőnök,
magyar-történelem mkv.
5.a francia nyelv II., magyar nyelv és irodalom, dráma és tánc, osztályfőnöki
Font Edit tanító  2.a rajz, technika, napközi
Gáspár Csaba könyvtáros   könyvtárismeret
Hargita-Petrán Mónika osztálytanító 2.b matematika, ének, testnevelés, napközi
Herman Judit CJ  tanító   matematika, rajz, természetismeret, katolikus hit- és erkölcstan, digitális kultúra, napközi
Horváth Tamás osztályfőnök 11.g angol nyelv I., angol nyelv II., osztályfőnöki
Horváthné Bednárik Otilia DÖK támogató tanár,
idegen nyelvi mkv.
  olasz nyelv II., média
Joóné Prihisztál Ágnes osztálytanító 1.b magyar, rajz, technika, napközi
Kenéz Gabriella tartós távollét   testnevelés
Kenézné Kiss Éva     német nyelv I., technika, történelem
Kónya Marietta     angol nyelv I., angol nyelv II.
Kovordányiné Káplár Rita osztályfőnök 8.g matematika, fizika, osztályfőnöki
Makkai Tünde osztályfőnök  7.a természetismeret, biológia, osztályfőnöki
Mocsáry Dezső IKSZ felelős, tanácsos,
felső tagozat mkv.
  matematika
Módli Ágnes osztálytanító 1.a magyar, testnevelés, technika, katolikus hit- és erkölcstan, napközi
Müllner Eszter osztálytanító 4.b magyar, testnevelés, ének, rajz, technika, napközi
Nagy Erika osztályfőnök 5.g német nyelv I., testnevelés, osztályfőnöki
Pabarné Szatmári Boglárka     digitális kultúra
Prihisztál Szilvia osztálytanító 3.b matematika, rajz, digitális kultúra, természetismeret, testnevelés, napközi
Szabó Erika osztálytanító,
alsó tagozat mkv.
4.a magyar, környezetismeret, ének, technika, testnevelés, napközi
Szabó Gabriella osztálytanító 4.b matematika, természetismeret, rajz, testnevelés, katolikus hit- és erkölcstan, napközi
Szabóné Nyíri Zsuzsanna természettudományos mkv.   kémia, informatika
Szivekné Braun Cecilia tanító 4.a matematika, rajz, napközi
Tóthné Magyarvári Krisztina

osztályfőnök, készségtárgyak mkv.

7.g testnevelés, gyógytestnevelés, földrajz, osztályfőnöki
Török Péter Pálné, Rita diabétesz mentor   katolikus hit- és erkölcstan, technika
Triffné Magyar Andrea osztálytanító 3.a magyar, testnevelés, ének, technika, rajz, napközi
Ujházy Andrásné, Márta osztályfőnöki-hittan mkv., osztályfőnök 8.a német nyelv I., tánc és dráma, osztályfőnöki
Vadas János     testnevelés, gyógytestnevelés
Varga Ágnes, szakértő osztályfőnök 10.g történelem, természetismeret, földrajz, osztályfőnöki
Vida Péter András osztályfőnök 6.g  katolikus hit- és erkölcstan, filozófia, történelem, technika
Wollerné Magony Ilona     fejlesztőpedagógus

 

Alapfokú Művészeti Iskola

 

Kassay Balázs,  szakértő igazgatóhelyettes - AMI, tanácsos   ének-zene, énekkar
Apollónia György fúvós tanszakvezető   trombita, kamara
Matinné Romsics Judit     szolfézs, énekkar
Erdélyiné Bisztriczky Réka     kerámia, művészettörténet
Dr. Girgás Ágnes     oboa
Halmos Attila     népi hegedű, korrepetíció, kamara, népzenei ismeretek, zeneirodalom
Huszthyné Ocskay Rita     népi hegedű, korrepetíció, kamara
Illés Ferenc     klarinét, kamara
Kovács Balázsné, Ágnes     hegedű, kamara
Kovács Mártonné, Judit     szolfézs
Kun Jáger Zoltán     gitár, kamara
Lukácsházi Pál     zongora, korrepetíció
Mayer Angyalka zongora tanszakvezető   zongora, korrepetíció
Némethné Bakonyi Erika     néptánc, tánctörténet
Puszta Erzsébet vonós tanszakvezető   cselló, kamara
Rosta Zsófia     hegedű, zenekar, kamara
Stieda Daphne     zongora
Sutyinszki Beáta     fuvola, kamara
Szabó Mária     gitár, kamara
Horváth Krisztina     zongora, korrepetíció
Tulipán Zsombor     népifurulya
Varga Norbert     jelmez és viselet, néptánc
Vigh Kristóf     zongora

 

 

Hitoktatók

 

Kézdy Péter evangélikus lelkész, hit- és erkölcstan
Andaházy Emese evangélikus hit- és erkölcstan
Szép Mónika református lelkész, hit- és erkölcstan
Méhész Timea református hit- és erkölcstan
Kiss Éva  református hit- és erkölcstan

 

Munkatársak

Magyarné Molnár Mónika gazdasági vezető
Schromeiszné Vass Andrea gazdasági és ebéd ügyintéző, pénztáros
Simon Irén iskolatitkár - általános iskola és gimnázium
Nobilis Anna CJ iskolatitkár - AMI
Gerber Éva pedagógiai asszisztens
Fejérvári Sándor portás
Váradi Zoltán portás
Bódi István karbantartó
Horváth Béla karbantartó
Braun István karbantartó
Csontos Gábor kertész, takarító
Szemes Ildikó takarító
Mózes Terézia takarító
Szabóné Tőkés Ilona takarító
Horváth Klaudia takarító
Slájer Ernőné, Marika takarító
  Kapcsolat

Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

OM azonosító: 032450

Cím: 2081 Piliscsaba Béla király útja 72.

Tel: 26/375-322

Email: titkarsag@paduai.hu

Adószám:18669134-2-13

Bankszámlaszám: 11101404-18669134-36000001

Süti beállítások