2022. 05. 17. Paszkál napja van

Felvételi információk 2021/2022

Felvételi információk 2021/2022

Az alábbiakban olvasható dokumentumok a dokumentumtárból letölthetők.


 

Első osztály

A leendő első osztályosok szülei számára 2022. február 21-én, hétfőn, 1700 órakor tartunk tájékoztatót, majd 22-én 755-től nyílt napot, ahol a jelenlegi elsősök munkáját ismerhetik meg.

2022. március 19-én (szombaton) az iskola iránt érdeklődő szülők és gyermekeik számára játékos Iskolanyitogató foglalkozást rendezünk.

A felvételi jelentkezést 2022. március 23-24-én tartjuk. Jelentkezni az iskola saját jelentkezési lapján lehet.  

Jelentkezési lap elsős beiratkozáshoz

Kérjük, a jelentkezők hozzák magukkal

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
  • személyi igazolványát - ha van,
  • lakcímkártyáját,
  • TAJ számát.

Az óvodai szakvélemény már nem kell.

Amennyiben a család valamely egyházhoz tartozik, írásbeli egyházi ajánlást is kérünk. A felvétel feltétele, hogy a szülők elfogadják az iskola nevelési alapelveit, és aláírásukkal egyetértésüket kifejezzék. A felvételi során az iskola vezetése minden jelentkező szüleivel elbeszélget. Ha iskolánkba túljelentkezés van, mint az elmúlt években volt, az iskola nem tud minden jelentkezőt felvenni. Ebben az esetben a jelenleg érvényes jogszabályokkal összhangban következő szempontokat vesszük figyelembe:

  • egyházi elkötelezettség
  • jár-e testvére már az iskolába
  • mennyire közel lakik az iskolához
  • mennyire közel dolgozik a szülő az iskolához.

A felvétel eredményéről 2022. április 4-ig értesítjük a szülőket. A felvetteknek ezzel hivatalossá válik a beiratkozás. Mivel nálunk korábban zajlik a felvételi eljárás, a fel nem vettek más iskolába még tudnak jelentkezni.

Az iskola nevelési értékeit a Nevelési Program és a Házirend alapján a Nevelési nyilatkozatban foglaltuk össze. A ránk bízott gyerekeket csak akkor tudjuk felelősen nevelni, ha a szülőkkel közös értékek mentén dolgozunk. Ezért a felvétel feltétele, hogy a szülők a Nevelési nyilatkozatot megismerjék, és elfogadják, amelyet aláírásukkal is igazolnak. Az iskola nevelési nyilatkozata


Gimnázium – 5. osztály

A nyolc évfolyamos gimnáziumban, amelynek kódja 001, első idegen nyelvként angolt vagy németet, második idegen nyelvként angolt, olaszt, vagy franciát tanulnak diákjaink. A 11-12. osztályban a legtöbb tárgyból emelt szintű érettségire való felkészítőt (fakultációt) biztosítunk. A katolikus, református és evangélikus hittanórát az órarendbe iktattuk.

Az érdeklődőknek 2021. november 17-án, szerdán, 755-től nyílt napot tartunk. Az első órában az igazgató tájékoztatót tart, majd a 2. és 3. órában óralátogatásokra van lehetőség a gimnáziumi osztályokban.

Jelentkezni 2022. február 18-ig a hivatalos felvételi eljárás keretében lehet. A saját iskolánkból és a külső iskolákból jelentkező diákok egyaránt a központi írásbelin részt kell vegyenek. A központi írásbeli felvételire való jelentkezés és az azon való részvétel nem jelenti automatikusan felvételire való jelentkezést.

A központi felvételire való jelentkezés határideje 2021. december 3. Az írásbeli időpontja 2022. január 22, 10.00. Az írásbeli eredményekről február 7-ig kiértesítünk minden résztvevőt.

Az alsó tagozatot nem az iskolánkban teljesítő diákokkal vallási elkötelezettségükről beszélgetést tartunk 2022. március 3-án 14 órai kezdettel. Az ezen való megfelelés a felvétel előfeltétele. A felvételi eljárásban a jelentkező tanulmányi eredmény és a központi írásbelin nyújtott teljesítménye 50-50 %-os arányban számít. Az intézmény által meghatározott helyeket először az iskolánkból jelentkező diákokkal töltjük fel, majd a szabad helyekre vesszük fel a más intézményekből jelentkezőket. A felvételi eredményéről 2022. április 29-ig értesítjük ki a jelentkezőket.

 

Gimnázium – 9. osztály

Mivel 8. osztály után a gimnáziumi oktatásban minden évben szokott lenni mozgás, ezért módunk van néhány végzős tanulót a saját általános iskolai osztályunkból vagy más iskolából átvenni. A felvételre jogosult diákok kiválasztásnak menete a következő:

  1. A jelentkező megírja valamely iskolában a központi felvételi feladatsort matematikából és szövegértésből.
  2. A jelentkező részt vesz a felvételi beszélgetésen 2022. február 9-én, amelyen hittani, történelmi és idegen nyelvi felkészültségét vizsgáljuk meg.

Az iskola a jelentkezőket a 7. év végi, 8. félévi eredményei, és a központi felvételin és a felvételi beszélgetésen nyújtott teljesítménye alapján rangsorolja, és az alapján veszi fel őket a szabad helyek arányában.

Mivel itt egy meglévő osztályba jelentkeznek, ezért az iskola nem szervezhet a 8. évfolyamosok számára központi írásbelit, tehát a jelentkezőknek maguknak kell gondoskodni arról, hogy azt hol fogják megírni. A központi írásbeli vizsga időpontjai megegyeznek az 5. osztályba jelentkezők központi írásbeli vizsgájának időpontjaival.


Felvétel már meglévő osztályokba

A már meglévő osztályokba jelentkezők számára 2022. június 22-én tartunk egy elbeszélgetést, amelyen egyrészt az egyházhoz való tartozását vizsgáljuk, másrészt a tanulmányi teljesítményéről tájékozódunk, hogy lássuk, hogyan tud majd beilleszkedni az iskola tanulmányi rendszerébe.

A jelentkezéseket az egész tanév során gyűjtjük. A jelentkezéshez, kérjük, mellékeljék a gyermek bizonyítványának másolatát, és amennyiben a család valamely egyházhoz tartozik, írásbeli egyházi ajánlást. A szülőknek el kell fogadniuk iskolánk nevelési alapelveit, amelyre az iskola Házirendje épül.

Az iskola nevelési nyilatkozata


Felvétel az alapfokú művészeti oktatásba


Az alapfokú művészetoktatásba (klasszikus és népzenei hangszerek, néptánc, kerámia) jelentkező az új tanulók 2022. június 2-án meghallgatáson vesznek részt. Felvételükről ez alapján dönt az iskola. Túljelentkezés esetén azokat, akiknek nem jut hely, átirányítjuk más hangszerre, vagy várólistára kerülnek.


Fontos időpontok


 

Felvétel az általános iskola 1. osztályába

2022. február 21. (h) Tájékoztató a leendő elsősök szüleinek
2022. február 22. (k)  ELMARAD! - Nyílt nap a leendő elsősök szüleinek
2022. március 19. (szo) Iskolanyitogató - a járványhelyzettől függően tartjuk meg!
2022. március 23-24. (sz, cs) Elsősök jelentkeztetése - telefonos időpontkéréssel
2022. április 4. (h) Az elsős szülők kiértesítése a felvételről

 

 

Gimnáziumi felvételi eljárás – 5. osztály

021. november 17. (sze) Tájékoztató és nyílt nap a gimnáziumba jelentkezők szülei részére
2021. december 3. (p) A központi írásbelire való jelentkezés határideje
2022. január 22. (szo) Központi írásbeli vizsga - Tanulói észrevétel űrlap
2022. február 7. (h) Értesítés az írásbeli eredményekről
2022. február 18. (p)  A felvételi jelentkezési lapok továbbításának határideje
2022. március 3. (cs) Szóbeli beszélgetés a gimnáziumba más iskolából jelentkezőknek
2022. április 29. (cs) Felvételi kiértesítés

     

   

   

           

       

 

Gimnáziumi felvételi eljárás – 9. osztály

021. december 3. (p) A központi írásbelire való jelentkezés határideje – más iskolában
2022. január 22. (Szo)  Központi írásbeli vizsga – más iskolában
2022. február 7. (h) Értesítés az írásbeli eredményekről
2022. február 9. (sze) Felvételi beszélgetés és nyelvi felmérés
2022. április 30. Eredmények megérkezése
2022. május 3.  Nyilatkozat-tétel

       

     

           

       

                 

Felvétel a meglévő osztályokba

2022. június 22. (sze)       Felvételi beszélgetés és felmérés

Felvétel az alapfokú művészetoktatásra  

2022. június 2. (cs)          Új jelentkezők meghallgatása

Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!

  Kapcsolat

Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

OM azonosító: 032450

Cím: 2081 Piliscsaba Béla király útja 72.

Tel: 26/375-322

Email: titkarsag@paduai.hu

Adószám:18669134-2-13

Bankszámlaszám: 11101404-18669134-36000001

Süti beállítások