2024. 05. 22. Júlia, Rita napja van

Felvételi információk 2024/2025

Felvételi információk 2024/2025

Az alábbiakban olvasható dokumentumok a dokumentumtárból és a cikk végén csatolva letölthetők.


 

Első osztály

A leendő első osztályosok szülei számára tájékoztatót tartunk 2024. február 19., hétfő, 1700 órakor, majd másnap 20-án, kedden 745-től nyílt napot, ahol a jelenlegi elsősök munkáját ismerhetik meg.

2024. március 9-én (szombaton) az iskola iránt érdeklődő szülők és gyermekeik számára játékos Iskolanyitogató foglalkozást rendezünk.

A felvételi jelentkezést 2024. március 20-21-én tartjuk. Jelentkezni az iskola saját jelentkezési lapján lehet.  

Jelentkezési lap elsős beiratkozáshoz

Kérjük, a jelentkezők hozzák magukkal

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
  • személyi igazolványát - ha van,
  • lakcímkártyáját,
  • TAJ számát.

Az óvodai szakvélemény már nem kell.

Amennyiben a család valamely egyházhoz tartozik, írásbeli egyházi ajánlást is kérünk. A felvétel feltétele, hogy a szülők elfogadják az iskola nevelési alapelveit, és aláírásukkal egyetértésüket kifejezzék. A felvételi során az iskola vezetése minden jelentkező szüleivel elbeszélget. Ha iskolánkba túljelentkezés van, mint az elmúlt években volt, az iskola nem tud minden jelentkezőt felvenni. Ebben az esetben a jelenleg érvényes jogszabályokkal összhangban következő szempontokat vesszük figyelembe:

  • a család egyházi elkötelezettsége,
  • jár-e testvére már az iskolába, 
  • mennyire közel lakik az iskolához, 
  • mennyire közel dolgozik a szülő az iskolához.

A felvétel eredményéről 2024. április 8-ig értesítjük a szülőket. A felvetteknek ezzel hivatalossá válik a beiratkozás. Mivel nálunk korábban zajlik a felvételi eljárás, a fel nem vettek más iskolába még tudnak jelentkezni.

Az iskola nevelési értékeit a Nevelési Program és a Házirend alapján a Nevelési nyilatkozatban foglaltuk össze. A ránk bízott gyerekeket csak akkor tudjuk felelősen nevelni, ha a szülőkkel közös értékek mentén dolgozunk. Ezért a felvétel feltétele, hogy a szülők a Nevelési nyilatkozatot megismerjék, és elfogadják, amelyet aláírásukkal is igazolnak. Az iskola nevelési nyilatkozata


Gimnázium – 5. osztály

A nyolc évfolyamos gimnáziumban, amelynek kódja 001, első idegen nyelvként angolt vagy németet, második idegen nyelvként angolt, olaszt, vagy franciát tanulnak diákjaink. A 11-12. osztályban a legtöbb tárgyból emelt szintű érettségire való felkészítőt (fakultációt) biztosítunk. A katolikus, református és evangélikus hittanórát az órarendbe iktattuk.

Az érdeklődőknek 2023. november 8-án, szerdán, 755-től nyílt napot tartunk. Az első órában igazgatói tájékoztató, majd a 2. és 3. órában óralátogatásokra van lehetőség a gimnáziumi osztályokban.

Jelentkezni 2024. február 21-ig a hivatalos felvételi eljárás keretében lehet. Bővebb információ:

https://www.oktatas.hu/kozneveles

A saját iskolánkból és a külső iskolákból jelentkező diákok egyaránt a központi írásbelin részt kell vegyenek. A központi írásbeli felvételire való jelentkezés és az azon való részvétel nem jelenti automatikusan az iskolába történő felvételire való jelentkezést!

A központi felvételire való jelentkezés határideje 2023. november 30. Az írásbeli időpontja 2024. január 20., 10.00. Az írásbeli eredményekről február 9-ig kiértesítünk minden résztvevőt.

Az alsó tagozatot nem az iskolánkban teljesítő diákokkal vallási elkötelezettségükről beszélgetést tartunk 2024. február 26-án 14 órai kezdettel. Az ezen való megfelelés a felvétel előfeltétele. A felvételi eljárásban a jelentkező tanulmányi eredmény és a központi írásbelin nyújtott teljesítménye 50-50 %-os arányban számít. Az intézmény által meghatározott helyeket először az iskolánkból jelentkező diákokkal töltjük fel, majd a szabad helyekre vesszük fel a más intézményekből jelentkezőket. A felvételi eredményéről 2024. május 2-ig értesítjük ki a jelentkezőket.


Gimnázium – 9. osztály

Mivel 8. osztály után a gimnáziumi oktatásban minden évben szokott lenni mozgás, ezért módunk van néhány végzős tanulót a saját általános iskolai osztályunkból vagy más iskolából átvenni, illetve felvenni. A felvételre jogosult diákok kiválasztásnak menete a következő:

  1. A jelentkező megírja valamely iskolában a központi felvételi feladatsort matematikából és szövegértésből, majd annak értékelő lapját iskolánk külön jelentkezési lapjával együtt beadja február 8-ig. Iskolánk nevelési nyilatkozata itt tekinthető meg.
  2. A jelentkező részt vesz a felvételi beszélgetésen - módosult időpontban - 2024. február 16-án 14:00 órakor, amelyen hittani, történelmi és idegen nyelvi felkészültségét vizsgáljuk meg. 

Az iskola a jelentkezőket a 7. év végi, 8. félévi eredményei, és a központi felvételin és a felvételi beszélgetésen nyújtott teljesítménye alapján rangsorolja, és az alapján veszi fel őket a szabad helyek arányában.

Mivel itt egy meglévő osztályba jelentkeznek, ezért az iskola nem szervezhet a 8. évfolyamosok számára központi írásbelit, tehát a jelentkezőknek maguknak kell gondoskodni arról, hogy azt hol fogják megírni. A központi írásbeli vizsga időpontjai megegyeznek az 5. osztályba jelentkezők központi írásbeli vizsgájának időpontjaival.


Felvétel már meglévő osztályokba

A már meglévő osztályokba jelentkezők számára 2024. június 27-én tartunk egy elbeszélgetést, amelyen egyrészt az egyházhoz való tartozását vizsgáljuk, másrészt a tanulmányi teljesítményéről tájékozódunk, hogy lássuk, hogyan tud majd beilleszkedni az iskola tanulmányi rendszerébe.

A jelentkezéseket az egész tanév során gyűjtjük. A jelentkezéshez, kérjük, mellékeljék a gyermek bizonyítványának másolatát, és amennyiben a család valamely egyházhoz tartozik, írásbeli egyházi ajánlást. A szülőknek el kell fogadniuk iskolánk nevelési alapelveit, amelyre az iskola Házirendje épül.

Az iskola nevelési nyilatkozata


Felvétel az alapfokú művészeti oktatásba


Az alapfokú művészetoktatásba (klasszikus és népzenei hangszerek, néptánc, kerámia) jelentkező új tanulók 2024. június 10-11-én meghallgatáson vesznek részt. Felvételükről ez alapján dönt az iskola. Túljelentkezés esetén azokat, akiknek nem jut hely, átirányítjuk más hangszerre, vagy várólistára kerülnek.


Fontos időpontok


Felvétel az általános iskola 1. osztályába

2024. február 19. (h) Tájékoztató a leendő elsősök szüleinek
2024. február 20. (k)  Nyílt nap a leendő elsősök szüleinek
2024. március 9. (szo) Iskolanyitogató 
2024. március 20-21. (sz, cs) Elsősök jelentkeztetése - telefonos időpontkéréssel
2024. április 8. (h) Az elsős szülők kiértesítése a felvételről

 

Gimnáziumi felvételi eljárás – 5. osztály

2023. november 8. (sze) Tájékoztató és nyílt nap a gimnáziumba jelentkezők szülei részére
2023. november 30. (p) A központi írásbelire való jelentkezés határideje
2024. január 20. (szo) 10.00 Központi írásbeli vizsga - Tanulói észrevétel űrlap
2024. február 9. (h) Értesítés az írásbeli eredményekről
2024. február 21. (sze)  A felvételi jelentkezési lapok továbbításának határideje
2024. február 26. (h) Szóbeli beszélgetés a gimnáziumba más iskolából jelentkezőknek
2024. május 2. (cs) Felvételi kiértesítés

     

   

   

           

 

 

 

Gimnáziumi felvételi eljárás – 9. osztály

2023. november 30. (p) A központi írásbelire való jelentkezés határideje – más iskolában!
2024. január 20. (szo)  10:00 Központi írásbeli vizsga – más iskolában!
2024. február 9. (p) Értesítés az írásbeli eredményekről
2024. február 16. (p) Felvételi beszélgetés és (nyelvi) felmérés - módosult időpont!
2024.május 2. (cs) Eredmények megérkezése
2024. május 3 (p)  Nyilatkozat-tétel

       

     

           

       

 

Felvétel a meglévő osztályokba

2024. június 27. (cs)       Felvételi beszélgetés és felmérés

Felvétel az alapfokú művészetoktatásra  

2024. június 10-11. (h-k)          Új jelentkezők meghallgatása

 

Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!

  Kapcsolat

Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

OM azonosító: 032450

Cím: 2081 Piliscsaba Béla király útja 72.

Tel: 26/375-322

Email: titkarsag@paduai.hu

Adószám:18669134-2-13

Bankszámlaszám: 11101404-18669134-36000001

Süti beállítások