2023. 06. 05. Fatime napja van

Felvételi információk 2022/2023

Felvételi információk 2022/2023

Az alábbiakban olvasható dokumentumok a dokumentumtárból és a cikk végén csatolva letölthetők.


 

Első osztály

A leendő első osztályosok szülei számára tájékoztatót tartunk 2023. február 20., hétfő, 1700 órakor, majd másnap 21. kedden 755-től nyílt napot, ahol a jelenlegi elsősök munkáját ismerhetik meg.

2023. március 11-én (szombaton) az iskola iránt érdeklődő szülők és gyermekeik számára játékos Iskolanyitogató foglalkozást rendezünk.

A felvételi jelentkezést 2023. március 22-23-án tartjuk. Jelentkezni az iskola saját jelentkezési lapján lehet.  

Jelentkezési lap elsős beiratkozáshoz

Kérjük, a jelentkezők hozzák magukkal

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
  • személyi igazolványát - ha van,
  • lakcímkártyáját,
  • TAJ számát.

Az óvodai szakvélemény már nem kell.

Amennyiben a család valamely egyházhoz tartozik, írásbeli egyházi ajánlást is kérünk. A felvétel feltétele, hogy a szülők elfogadják az iskola nevelési alapelveit, és aláírásukkal egyetértésüket kifejezzék. A felvételi során az iskola vezetése minden jelentkező szüleivel elbeszélget. Ha iskolánkba túljelentkezés van, mint az elmúlt években volt, az iskola nem tud minden jelentkezőt felvenni. Ebben az esetben a jelenleg érvényes jogszabályokkal összhangban következő szempontokat vesszük figyelembe:

  • a család egyházi elkötelezettsége,
  • jár-e testvére már az iskolába, 
  • mennyire közel lakik az iskolához, 
  • mennyire közel dolgozik a szülő az iskolához.

A felvétel eredményéről 2023. április 4-ig értesítjük a szülőket. A felvetteknek ezzel hivatalossá válik a beiratkozás. Mivel nálunk korábban zajlik a felvételi eljárás, a fel nem vettek más iskolába még tudnak jelentkezni.

Az iskola nevelési értékeit a Nevelési Program és a Házirend alapján a Nevelési nyilatkozatban foglaltuk össze. A ránk bízott gyerekeket csak akkor tudjuk felelősen nevelni, ha a szülőkkel közös értékek mentén dolgozunk. Ezért a felvétel feltétele, hogy a szülők a Nevelési nyilatkozatot megismerjék, és elfogadják, amelyet aláírásukkal is igazolnak. Az iskola nevelési nyilatkozata


Gimnázium – 5. osztály

A nyolc évfolyamos gimnáziumban, amelynek kódja 001, első idegen nyelvként angolt vagy németet, második idegen nyelvként angolt, olaszt, vagy franciát tanulnak diákjaink. A 11-12. osztályban a legtöbb tárgyból emelt szintű érettségire való felkészítőt (fakultációt) biztosítunk. A katolikus, református és evangélikus hittanórát az órarendbe iktattuk.

Az érdeklődőknek 2022. november 16-án, szerdán, 755-től nyílt napot tartunk. Az első órában igazgatói tájékoztató, majd a 2. és 3. órában óralátogatásokra van lehetőség a gimnáziumi osztályokban.

Jelentkezni 2023. február 22-ig a hivatalos felvételi eljárás keretében lehet. Bővebb információ:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozepfoku_felveteli_eljaras_informacioi

A saját iskolánkból és a külső iskolákból jelentkező diákok egyaránt a központi írásbelin részt kell vegyenek. A központi írásbeli felvételire való jelentkezés és az azon való részvétel nem jelenti automatikusan az iskolába történő felvételire való jelentkezést!

A központi felvételire való jelentkezés határideje 2022. december 2. Az írásbeli időpontja 2023. január 21., 10.00. Az írásbeli eredményekről február 10-ig kiértesítünk minden résztvevőt.

Az alsó tagozatot nem az iskolánkban teljesítő diákokkal vallási elkötelezettségükről beszélgetést tartunk 2023. március 2-án 14 órai kezdettel. Az ezen való megfelelés a felvétel előfeltétele. A felvételi eljárásban a jelentkező tanulmányi eredmény és a központi írásbelin nyújtott teljesítménye 50-50 %-os arányban számít. Az intézmény által meghatározott helyeket először az iskolánkból jelentkező diákokkal töltjük fel, majd a szabad helyekre vesszük fel a más intézményekből jelentkezőket. A felvételi eredményéről 2023. április 29-ig értesítjük ki a jelentkezőket.


Gimnázium – 9. osztály

Mivel 8. osztály után a gimnáziumi oktatásban minden évben szokott lenni mozgás, ezért módunk van néhány végzős tanulót a saját általános iskolai osztályunkból vagy más iskolából átvenni, illetve felvenni. A felvételre jogosult diákok kiválasztásnak menete a következő:

  1. A jelentkező megírja valamely iskolában a központi felvételi feladatsort matematikából és szövegértésből.
  2. A jelentkező részt vesz a felvételi beszélgetésen, módosított időpontban: 2023. február 15-én 14:00 órakor, amelyen hittani, történelmi és idegen nyelvi felkészültségét vizsgáljuk meg.

Az iskola a jelentkezőket a 7. év végi, 8. félévi eredményei, és a központi felvételin és a felvételi beszélgetésen nyújtott teljesítménye alapján rangsorolja, és az alapján veszi fel őket a szabad helyek arányában.

Mivel itt egy meglévő osztályba jelentkeznek, ezért az iskola nem szervezhet a 8. évfolyamosok számára központi írásbelit, tehát a jelentkezőknek maguknak kell gondoskodni arról, hogy azt hol fogják megírni. A központi írásbeli vizsga időpontjai megegyeznek az 5. osztályba jelentkezők központi írásbeli vizsgájának időpontjaival.


Felvétel már meglévő osztályokba

A már meglévő osztályokba jelentkezők számára 2023. június 22-én tartunk egy elbeszélgetést, amelyen egyrészt az egyházhoz való tartozását vizsgáljuk, másrészt a tanulmányi teljesítményéről tájékozódunk, hogy lássuk, hogyan tud majd beilleszkedni az iskola tanulmányi rendszerébe.

A jelentkezéseket az egész tanév során gyűjtjük. A jelentkezéshez, kérjük, mellékeljék a gyermek bizonyítványának másolatát, és amennyiben a család valamely egyházhoz tartozik, írásbeli egyházi ajánlást. A szülőknek el kell fogadniuk iskolánk nevelési alapelveit, amelyre az iskola Házirendje épül.

Az iskola nevelési nyilatkozata


Felvétel az alapfokú művészeti oktatásba


Az alapfokú művészetoktatásba (klasszikus és népzenei hangszerek, néptánc, kerámia) jelentkező új tanulók 2023. június 7-8-án meghallgatáson vesznek részt. Felvételükről ez alapján dönt az iskola. Túljelentkezés esetén azokat, akiknek nem jut hely, átirányítjuk más hangszerre, vagy várólistára kerülnek.


Fontos időpontok


Felvétel az általános iskola 1. osztályába

2023. február 20. (h) Tájékoztató a leendő elsősök szüleinek
2023. február 21. (k)  Nyílt nap a leendő elsősök szüleinek
2023. március 11. (szo) Iskolanyitogató 
2023. március 22-23. (sz, cs) Elsősök jelentkeztetése - telefonos időpontkéréssel
2023. április 4. (k) Az elsős szülők kiértesítése a felvételről

 

Gimnáziumi felvételi eljárás – 5. osztály

2022. november 16. (sze) Tájékoztató és nyílt nap a gimnáziumba jelentkezők szülei részére
2022. december 2. (p) A központi írásbelire való jelentkezés határideje
2023. január 21. (szo) 10.00 Központi írásbeli vizsga - Tanulói észrevétel űrlap
2023. február 10. (h) Értesítés az írásbeli eredményekről
2023. február 22. (sze)  A felvételi jelentkezési lapok továbbításának határideje
2023. március 2. (cs) Szóbeli beszélgetés a gimnáziumba más iskolából jelentkezőknek
2023. április 29. (szo) Felvételi kiértesítés

     

   

   

           

 

 

 

Gimnáziumi felvételi eljárás – 9. osztály

2022. december 2. (p) A központi írásbelire való jelentkezés határideje – más iskolában!
2023. január 21. (szo)  10:00 Központi írásbeli vizsga – más iskolában!
2023. február 10. (p) Értesítés az írásbeli eredményekről
2023. március 6. (h) Felvételi beszélgetés és (nyelvi) felmérés
2023. április 29. (szo) Eredmények megérkezése
2023. május 2. (k)  Nyilatkozat-tétel

       

     

           

       

 

Felvétel a meglévő osztályokba

2023. június 22. (cs)       Felvételi beszélgetés és felmérés

Felvétel az alapfokú művészetoktatásra  

2023. június 7-8. (sze-cs)          Új jelentkezők meghallgatása

 

Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!

 

  Kapcsolat

Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

OM azonosító: 032450

Cím: 2081 Piliscsaba Béla király útja 72.

Tel: 26/375-322

Email: titkarsag@paduai.hu

Adószám:18669134-2-13

Bankszámlaszám: 11101404-18669134-36000001

Süti beállítások