2021. 10. 25. Blanka, Bianka napja van
1-6 megjelenítése a(z) 6 elemből.

Nyílt nap a gimnázium iránt érdeklődők részére

2021. 10. 19.

A Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

a 2022 szeptemberében induló, nyolc osztályos gimnáziumi képzés iránt érdeklődők szüleinek

2021. november 17-én, szerdán 7.40 kezdettel nyílt napot tart.

 

Program

 7 40        Közös reggeli imádság

 7 55        Igazgatói tájékoztató az iskola életéről az első emeleti könyvtárban

 8 55        Óralátogatás - 2. óra

 9 55        Óralátogatás - 3. óra

10 50       Beszélgetés, kérdések

 

Minden érdeklődőt szívesen látunk!

Berthóty László

igazgató


Első osztályosok beiratkozása

2021. 10. 18.

Kedves érdeklődők, kedves Szülők!

Nagy szeretettel várjuk a Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolába a jövendő első osztályosokat! 

A 2022 szeptemberében első osztályt kezdő óvodások szüleinek tájékoztatót tartunk a beiratkozásról 2022. február 21-én 17 órai kezdettel az iskolában. Másnap, 22-én 7.55-től kezdődően nyílt napon ismerhetik meg az alsó tagozat munkáját. 2022. március 12-én (szombat) az iskola iránt érdeklődő szülők és gyermekeik számára játékos iskolanyitogató foglalkozást rendezünk.

 

A felvételi beszélgetés és az első osztályba való jelentkezés 2022. március 23-24-én az aktuális járványügyi rendelkezések betartásával zajlik.

A felvételi beszélgetésre az iskolatitkárság 06-26-374-702 vagy +36-30-465-3908 telefonszámán kell időpontot foglalni, a 8.00 és 15.40 közötti időtartamon belül.

Az adategyeztetés és beszélgetés 20 percet vesz igénybe. A csoportosulás elkerülése érdekében az óvodás gyermeket behozni nem szükséges, csak a szülők érkezzenek, lehetőleg a már kitöltött és mindkét szülő által aláírt jelentkezési lapokkal és a Részletekben említett dokumentumokkal.

Szeretettel

Berthóty László Gergely igazgató és a Páduai nevelőtestülete


Felvételi információk 2021/2022

2020. 10. 08.

Az alábbiakban olvasható dokumentumok a dokumentumtárból letölthetők.


 

Első osztály

A leendő első osztályosok szülei számára 2022. február 21-én, hétfőn, 1700 órakor tartunk tájékoztatót, majd 22-én 755-től nyílt napot, ahol a jelenlegi elsősök munkáját ismerhetik meg.

2022. március 12-én (szombaton) az iskola iránt érdeklődő szülők és gyermekeik számára játékos Iskolanyitogató foglalkozást rendezünk.

A felvételi jelentkezést 2022. március 23-24-én tartjuk. Jelentkezni az iskola saját jelentkezési lapján lehet.  

Jelentkezési lap elsős beiratkozáshoz

Kérjük, a jelentkezők hozzák magukkal

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
  • személyi igazolványát - ha van,
  • lakcímkártyáját,
  • TAJ számát.

Az óvodai szakvélemény már nem kell.

Amennyiben a család valamely egyházhoz tartozik, írásbeli egyházi ajánlást is kérünk. A felvétel feltétele, hogy a szülők elfogadják az iskola nevelési alapelveit, és aláírásukkal egyetértésüket kifejezzék. A felvételi során az iskola vezetése minden jelentkező szüleivel elbeszélget. Ha iskolánkba túljelentkezés van, mint az elmúlt években volt, az iskola nem tud minden jelentkezőt felvenni. Ebben az esetben a jelenleg érvényes jogszabályokkal összhangban következő szempontokat vesszük figyelembe:

  • egyházi elkötelezettség
  • jár-e testvére már az iskolába
  • mennyire közel lakik az iskolához
  • mennyire közel dolgozik a szülő az iskolához.

A felvétel eredményéről 2022. április 4-ig értesítjük a szülőket. A felvetteknek ezzel hivatalossá válik a beiratkozás. Mivel nálunk korábban zajlik a felvételi eljárás, a fel nem vettek más iskolába még tudnak jelentkezni.

Az iskola nevelési értékeit a Nevelési Program és a Házirend alapján a Nevelési nyilatkozatban foglaltuk össze. A ránk bízott gyerekeket csak akkor tudjuk felelősen nevelni, ha a szülőkkel közös értékek mentén dolgozunk. Ezért a felvétel feltétele, hogy a szülők a Nevelési nyilatkozatot megismerjék, és elfogadják, amelyet aláírásukkal is igazolnak. Az iskola nevelési nyilatkozata


Gimnázium – 5. osztály

A nyolc évfolyamos gimnáziumban, amelynek kódja 001, első idegen nyelvként angolt vagy németet, második idegen nyelvként angolt, olaszt, vagy franciát tanulnak diákjaink. A 11-12. osztályban a legtöbb tárgyból emelt szintű érettségire való felkészítőt (fakultációt) biztosítunk. A katolikus, református és evangélikus hittanórát az órarendbe iktattuk.

Az érdeklődőknek 2021. november 17-án, szerdán, 755-től nyílt napot tartunk. Az első órában az igazgató tájékoztatót tart, majd a 2. és 3. órában óralátogatásokra van lehetőség a gimnáziumi osztályokban.

Jelentkezni 2022. február 18-ig a hivatalos felvételi eljárás keretében lehet. A saját iskolánkból és a külső iskolákból jelentkező diákok egyaránt a központi írásbelin részt kell vegyenek. A központi írásbeli felvételire való jelentkezés és az azon való részvétel nem jelenti automatikusan felvételire való jelentkezést.

A központi felvételire való jelentkezés határideje 2021. december 3. Az írásbeli időpontja 2022. január 22, 10.00. Az írásbeli eredményekről február 7-ig kiértesítünk minden résztvevőt.

Az alsó tagozatot nem az iskolánkban teljesítő diákokkal vallási elkötelezettségükről beszélgetést tartunk 2022. március 3-án 14 órai kezdettel. Az ezen való megfelelés a felvétel előfeltétele. A felvételi eljárásban a jelentkező tanulmányi eredmény és a központi írásbelin nyújtott teljesítménye 50-50 %-os arányban számít. Az intézmény által meghatározott helyeket először az iskolánkból jelentkező diákokkal töltjük fel, majd a szabad helyekre vesszük fel a más intézményekből jelentkezőket. A felvételi eredményéről 2022. április 29-ig értesítjük ki a jelentkezőket.

 

Gimnázium – 9. osztály

Mivel 8. osztály után a gimnáziumi oktatásban minden évben szokott lenni mozgás, ezért módunk van néhány végzős tanulót a saját általános iskolai osztályunkból vagy más iskolából átvenni. A felvételre jogosult diákok kiválasztásnak menete a következő:

  1. A jelentkező megírja valamely iskolában a központi felvételi feladatsort matematikából és szövegértésből.
  2. A jelentkező részt vesz a felvételi beszélgetésen 2022. február 9-én, amelyen hittani, történelmi és idegen nyelvi felkészültségét vizsgáljuk meg.

Az iskola a jelentkezőket a 7. év végi, 8. félévi eredményei, és a központi felvételin és a felvételi beszélgetésen nyújtott teljesítménye alapján rangsorolja, és az alapján veszi fel őket a szabad helyek arányában.

Mivel itt egy meglévő osztályba jelentkeznek, ezért az iskola nem szervezhet a 8. évfolyamosok számára központi írásbelit, tehát a jelentkezőknek maguknak kell gondoskodni arról, hogy azt hol fogják megírni. A központi írásbeli vizsga időpontjai megegyeznek az 5. osztályba jelentkezők központi írásbeli vizsgájának időpontjaival.


Felvétel már meglévő osztályokba

A már meglévő osztályokba jelentkezők számára 2022. június 22-én tartunk egy elbeszélgetést, amelyen egyrészt az egyházhoz való tartozását vizsgáljuk, másrészt a tanulmányi teljesítményéről tájékozódunk, hogy lássuk, hogyan tud majd beilleszkedni az iskola tanulmányi rendszerébe.

A jelentkezéseket az egész tanév során gyűjtjük. A jelentkezéshez, kérjük, mellékeljék a gyermek bizonyítványának másolatát, és amennyiben a család valamely egyházhoz tartozik, írásbeli egyházi ajánlást. A szülőknek el kell fogadniuk iskolánk nevelési alapelveit, amelyre az iskola Házirendje épül.

Az iskola nevelési nyilatkozata


Felvétel az alapfokú művészeti oktatásba


Az alapfokú művészetoktatásba (klasszikus és népzenei hangszerek, néptánc, kerámia) jelentkező az új tanulók 2022. június 2-án meghallgatáson vesznek részt. Felvételükről ez alapján dönt az iskola. Túljelentkezés esetén azokat, akiknek nem jut hely, átirányítjuk más hangszerre, vagy várólistára kerülnek.


Fontos időpontok


Felvétel az általános iskola 1. osztályába

2022. február 21. (h)                 Tájékoztató a leendő elsősök szüleinek

2022. február 22. (k)                 Nyílt nap a leendő elsősök szüleinek 

2022. március 12. (szo)             Iskolanyitogató

2022. március 23-24. (sz, cs)  Elsősök jelentkeztetése 

2022. április 4. (h)                    Az elsős szülők kiértesítése a felvételről

 

Gimnáziumi felvételi eljárás – 5. osztály

2021. november 17. (sze)     Tájékoztató és nyílt nap a gimnáziumba jelentkezők szülei részére

2021. december 3. (p)    A központi írásbelire való jelentkezés határideje

2022. január 22. (szo)   Központi írásbeli vizsga - Tanulói észrevétel űrlap

2022. február 7. (h)            Értesítés az írásbeli eredményekről

2022. február 18. (p)          A felvételi jelentkezési lapok továbbításának határideje

2022. március 3. (cs)         Szóbeli beszélgetés a gimnáziumba más iskolából jelentkezőknek

2022. április 29. (cs)         Felvételi kiértesítés

 

Gimnáziumi felvételi eljárás – 9. osztály

2021. december 3. (p)        A központi írásbelire való jelentkezés határideje – más iskolában

2022. január 22. (Szo)       Központi írásbeli vizsga – más iskolában

2022. február 7. (h)            Értesítés az írásbeli eredményekről

2022. február 9. (sze)        Felvételi beszélgetés és nyelvi felmérés

2022. április 30.                 Eredmények megérkezése

2022. május 3.                    Nyilatkozat-tétel

 

Felvétel a meglévő osztályokba

2022. június 22. (sze)       Felvételi beszélgetés és felmérés

 

Felvétel az alapfokú művészetoktatásra  

2022. június 2. (cs)          Új jelentkezők meghallgatása

 

Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!


Tájékoztató az elsősök jelentkezéséről

2020. 03. 17.

Tájékoztató a 2020/21 szeptember 1-jétől induló első osztályokba való jelentkezés menetéről

 

Értesítjük a tisztelt Szülőket, hogy körülményekre való tekintettel a hatályos rendelet és egymás védelme értelmében a jövő tanévben induló első osztályokba való jelentkezési szándékukat online tudják jelezni.

Ennek módja: az iskola honlapjáról letöltik a beiratkozási adatlapot. A jelentkezési lapot és a mellette található kérdőívet kérjük kitölteni, és visszajuttatni az iskolába a titkarsag@paduai.hu e-mail címre.

Az óvodai szakvélemény benyújtása a 20/2012.EMMI 22.§ (4) paragrafusa értelmében 2020. január 1-jétől nem szükséges.

Kérjük a jelentkezéshez mellékeljék a gyermek születési anyakönyvi kivonatának, TAJ-kártyájának és lakcímkártyájának olvasható fényképét vagy beszkennelt változatát. AZ OKTATÁSI AZONOSÍTÓT IS MINDENKINÉL KÉRJÜK MEGADNI!


Felvételi rangsor 2020 - szeptemberben induló gimnáziumi osztály

2020. 03. 12.

A Páduai Szent Antal Iskola 2020. szeptember 1-jén induló gimnáziumi osztályába jelentkező diákok felvételi teljesítménye alapján a következő rangsort állította fel.

Az alábbi táblázatban a jelentkező oktatási azonosítóját adtuk meg.

RANGSOR

 

 


Nyílt nap leendő elsősök szülei részére

2020. 02. 03.

A 2020. február 18-19-i esemény részletei a mellékelt meghívóban olvashatók.

MEGHÍVÓ
Eseménynaptár

Legközelebbi események

AZ őszi szünet utáni első t... Szentmise - Szent Imre, a m... Őszi érettségi - emelt szin...
Összes esemény

Kapcsolat

Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

OM azonosító: 032450

Cím: 2081 Piliscsaba Béla király útja 72.

Tel: 26/375-322

Email: titkarsag@paduai.hu

Adószám:18669134-2-13

Bankszámlaszám: 11101404-18669134-36000001

Banner

Piliscsaba és Klotildliget Plébánia

 

 

  Kapcsolat

Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

OM azonosító: 032450

Cím: 2081 Piliscsaba Béla király útja 72.

Tel: 26/375-322

Email: titkarsag@paduai.hu

Adószám:18669134-2-13

Bankszámlaszám: 11101404-18669134-36000001