2021. 07. 30. Judit, Xénia napja van
1-7 megjelenítése a(z) 7 elemből.

Első osztályosok beiratkozása

2021. 03. 16.

Kedves érdeklődők, kedves Szülők!

Nagy szeretettel várjuk a Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolába a jövendő első osztályosokat! 

Mivel nem tudunk személyesen találkozni, fogadják szeretettel az alsó tagozat pedagógusaitól, a jövendő első osztályok tanítóitól ezt a bemutatkozó videót: 

https://www.youtube.com/watch?v=xoJ8nvMwwJA 

A felvételi beszélgetés és a beiratkozás 2021. március 24-25-én az aktuális járványügyi rendelkezések betartásával zajlik. 

A felvételi beszélgetésre az iskolatitkárság 06-26-374-702 vagy +36-30-465-3908 telefonszámán kell időpontot foglalni, a 8.00 és 15.40 közötti időtartamon belül.

Az adategyeztetés és beszélgetés 20 percet vesz igénybe.

A csoportosulás elkerülése érdekében az óvodás gyermeket behozni nem szükséges, csak a szülők érkezzenek, lehetőleg a már kitöltött és mindkét szülő által aláírt jelentkezési lapokkal és a Részletekben említett dokumentumokkal.

Szeretettel

Berthóty László Gergely igazgató és a Páduai nevelőtestülete


Felvételi információk

2020. 10. 08.

Az alábbiakban olvasható dokumentumok a dokumentumtárból letölthetők.


 

Első osztály

A leendő első osztályosok szülei számára 2021. február 17-én, szerdán, 1700 órakor tartunk tájékoztatót, majd 18-án 755-től nyílt napot, ahol a jelenlegi elsősök munkáját ismerhetik meg.

2021. március 6-án (szombat) az iskola iránt érdeklődő szülők és gyermekeik számára játékos iskolacsalogató foglalkozást rendezünk.

A felvételi jelentkezést 2021. március 24-25-én tartjuk. Jelentkezni az iskola saját jelentkezési lapján lehet.  

Jelentkezési lap elsős beiratkozáshoz

Kérjük, a jelentkezők hozzák magukkal

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
 • személyi igazolványát - ha van,
 • lakcímkártyáját,
 • TAJ számát.

Az óvodai szakvélemény már nem kell.

Amennyiben a család valamely egyházhoz tartozik, írásbeli egyházi ajánlást is kérünk. A felvétel feltétele, hogy a szülők elfogadják az iskola nevelési alapelveit, és aláírásukkal egyetértésüket kifejezzék. A felvételi során az iskola vezetése minden jelentkező szüleivel elbeszélget. Ha iskolánkba túljelentkezés van, mint az elmúlt években volt, az iskola nem tud minden jelentkezőt felvenni. Ebben az esetben a jelenleg érvényes jogszabályokkal összhangban következő szempontokat vesszük figyelembe:

 • egyházi elkötelezettség
 • jár-e testvére már az iskolába
 • mennyire közel lakik az iskolához
 • mennyire közel dolgozik a szülő az iskolához.

A felvétel eredményéről 2021. március 31-ig értesítjük a szülőket. A felvetteknek ezzel hivatalossá válik a beiratkozás. Mivel nálunk korábban zajlik a felvételi eljárás, a fel nem vettek más iskolába még tudnak jelentkezni.

Az iskola nevelési értékeit a Nevelési Program és a Házirend alapján a Nevelési nyilatkozatban foglaltuk össze. A ránk bízott gyerekeket csak akkor tudjuk felelősen nevelni, ha a szülőkkel közös értékek mentén dolgozunk. Ezért a felvétel feltétele, hogy a szülők a Nevelési nyilatkozatot megismerjék, és elfogadják, amelyet aláírásukkal is igazolnak. Az iskola nevelési nyilatkozata


Gimnázium – 5. osztály

A nyolc évfolyamos gimnáziumban, amelynek kódja 001, első idegen nyelvként angolt vagy németet, második idegen nyelvként angolt, olaszt, vagy franciát tanulnak diákjaink. 11-12. osztályban a legtöbb tárgyból biztosítunk emelt szintű érettségire való felkészítőt (fakultáció). A hittan (katolikus, református és evangélikus) az órarendbe van iktatva.

Az érdeklődőknek 2020. november 18-án, szerdán, 755-től nyílt napot tartunk. Az első órában az igazgató tájékoztatót tart, majd a 2. és 3. órában óralátogatásokra van lehetőség a gimnáziumi osztályokban.

Jelentkezni 2021. február 19-ig a hivatalos felvételi eljárás keretében lehet. A saját iskolánkból és a külső iskolákból jelentkező diákok egyaránt a központi írásbelin részt kell vegyenek. A központi írásbeli felvételire való jelentkezés és az azon való részvétel nem jelenti automatikusan felvételire való jelentkezést.

A központi felvételire való jelentkezés határideje 2020. december 4. Az írásbeli időpontja 2021. január 23, 10.00. Az írásbeli eredményekről február 8-ig kiértesítünk minden résztvevőt.

Az alsó tagozatot nem az iskolánkban teljesítő diákokkal vallási elkötelezettségükről beszélgetést tartunk 2021. március 4-én 14 órai kezdettel. Az ezen való megfelelés a felvétel előfeltétele. A felvételi eljárásban a jelentkező tanulmányi eredmény és a központi írásbelin nyújtott teljesítménye 50-50 %-os arányban számít. Az intézmény által meghatározott helyeket először az iskolánkból jelentkező diákokkal töltjük fel, majd a szabad helyekre vesszük fel a más intézményekből jelentkezőket. A felvételi eredményéről 2021. április 30-ig értesítjük ki a jelentkezőket.

 

Gimnázium – 9. osztály

Mivel 8. osztály után a gimnáziumi oktatásban minden évben szokott lenni mozgás, ezért módunk van néhány végzős tanulót a saját vagy más általános iskolából átvenni. A felvételre jogosult diákok kiválasztásnak menete a következő:

 1. A jelentkező megírja valamely iskolában a központi felvételi feladatsort matematikából és szövegértésből.
 2. A jelentkező részt vesz a felvételi beszélgetésen 2021. február 18-án, amelyen hittani, történelmi és idegen nyelvi felkészültségét vizsgáljuk meg.

Az iskola a jelentkezőket a 7. év végi, 8. félévi eredményei, és a központi felvételin és a felvételi beszélgetésen nyújtott teljesítménye alapján rangsorolja, és az alapján veszi fel őket a szabad helyek arányában.

Mivel itt egy meglévő osztályba jelentkeznek, ezért az iskola nem szervezhet a 8. évfolyamosok számára központi írásbelit, tehát a jelentkezőknek maguknak kell gondoskodni arról, hogy azt hol fogják megírni. A központi írásbeli vizsga időpontjai megegyeznek az 5. osztályba jelentkezők központi írásbeli vizsgájának időpontjaival.


Felvétel már meglévő osztályokba

A már meglévő osztályokba jelentkezők számára 2021. június 21-én tartunk egy elbeszélgetést, amelyen egyrészt az egyházhoz való tartozását vizsgáljuk, másrészt a tanulmányi teljesítményéről tájékozódunk, hogy lássuk, hogyan tud majd beilleszkedni az iskola tanulmányi rendszerébe.

A jelentkezéseket az egész tanév során gyűjtjük. A jelentkezéshez, kérjük, mellékeljék a gyermek bizonyítványának másolatát, és amennyiben a család valamely egyházhoz tartozik, írásbeli egyházi ajánlást. A szülőknek el kell fogadniuk iskolánk nevelési alapelveit, amelyre az iskola Házirendje épül.

Az iskola nevelési nyilatkozata


Felvétel az alapfokú művészeti oktatásba


Az alapfokú művészetoktatásba (klasszikus és népzenei hangszerek, néptánc, kerámia) jelentkező az új tanulók 2021. június 1-én és 2-án meghallgatáson vesznek részt. Felvételükről ez alapján dönt az iskola. Túljelentkezés esetén azokat, akiknek nem jut hely, átirányítjuk más hangszerre, vagy várólistára kerülnek.


Fontos időpontok


Felvétel az általános iskola 1. osztályába

2021. február 17. (Sze)                  Tájékoztató a leendő elsősök szüleinek - a járványügyi szabályok miatt elmarad!

2021. február 18. (Cs)                   Nyílt nap a leendő elsősök szüleinek - a járványügyi szabályok miatt elmarad!

2021. március 6. (Szo)                   Iskolacsalogató - a járványügyi szabályok miatt elmarad!

2021. március. 24-25. (Sze, Cs)     Elsősök jelentkezése - személyesen

2021. március 31. (Sze)                 Az elsős szülők kiértesítése a felvételről

 

Gimnáziumi felvételi eljárás – 5. osztály

2020. november 18. (Sze)  Tájékoztató és nyílt nap a gimnáziumba jelentkezők szülei részére

2020. december 4. (P)     A központi írásbelire való jelentkezés határideje

2021. január 23. (Szo)      Központi írásbeli vizsga - Tanulói észrevétel űrlap

2021. február 8. (Cs)          Értesítés az írásbeli eredményekről

2021. február 19. (Sze)      A felvételi jelentkezési lapok továbbításának határideje

2021. március 4. (Cs)         Szóbeli beszélgetés a gimnáziumba más iskolából jelentkezőknek

2021. április 30. (Cs)         Felvételi kiértesítés

 

Gimnáziumi felvételi eljárás – 9. osztály

2020. december 4. (P)       A központi írásbelire való jelentkezés határideje – más iskolában

2021. január 23. (Szo)       Központi írásbeli vizsga – más iskolában

2021. február 8. (Cs)          Értesítés az írásbeli eredményekről

2021. február 18. (Cs)        Felvételi beszélgetés és nyelvi felmérés

2021. április 30: eredmények megérkezése, nyilatkozat: május 3.

 

Felvétel a meglévő osztályokba

2021. június 21. (H) Felvételi beszélgetés és felmérés

 

Felvétel az alapfokú művészetoktatásra  

2021. június 10. (Cs)  Új jelentkezők meghallgatása

 

Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!


Felvételi eredmények - nyolc évfolyamos gimnázium

2020. 04. 24.

A 2020/2021-es tanévre a nyolc évfolyamos gimnáziumi osztályunkba összesen 50 tanulóra adtak be jelentkezést. Az eljárás folyamán kialakuló sorrend és a jelentkezők iskolaválasztása alapján végül az alábbi 34 tanulót vettük fel az induló osztályba. A sorszám nem jelent rangsort. Tizenhat tanuló nem nyert felvételt.

Piliscsaba, 2020. április 24.

Berthóty László Gergely igazgató s.k.

 A névsorok itt, a Részletekben olvashatók.

 


Tájékoztató az elsősök jelentkezéséről

2020. 03. 17.

Tájékoztató a 2020/21 szeptember 1-jétől induló első osztályokba való jelentkezés menetéről

 

Értesítjük a tisztelt Szülőket, hogy körülményekre való tekintettel a hatályos rendelet és egymás védelme értelmében a jövő tanévben induló első osztályokba való jelentkezési szándékukat online tudják jelezni.

Ennek módja: az iskola honlapjáról letöltik a beiratkozási adatlapot. A jelentkezési lapot és a mellette található kérdőívet kérjük kitölteni, és visszajuttatni az iskolába a titkarsag@paduai.hu e-mail címre.

Az óvodai szakvélemény benyújtása a 20/2012.EMMI 22.§ (4) paragrafusa értelmében 2020. január 1-jétől nem szükséges.

Kérjük a jelentkezéshez mellékeljék a gyermek születési anyakönyvi kivonatának, TAJ-kártyájának és lakcímkártyájának olvasható fényképét vagy beszkennelt változatát. AZ OKTATÁSI AZONOSÍTÓT IS MINDENKINÉL KÉRJÜK MEGADNI!


Felvételi rangsor 2020 - szeptemberben induló gimnáziumi osztály

2020. 03. 12.

A Páduai Szent Antal Iskola 2020. szeptember 1-jén induló gimnáziumi osztályába jelentkező diákok felvételi teljesítménye alapján a következő rangsort állította fel.

Az alábbi táblázatban a jelentkező oktatási azonosítóját adtuk meg.

RANGSOR

 

 


Nyílt nap leendő elsősök szülei részére

2020. 02. 03.

A 2020. február 18-19-i esemény részletei a mellékelt meghívóban olvashatók.

MEGHÍVÓ


Nyílt napok

2019. 11. 11.

Nyílt nap

A Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

a 2020 szeptemberében induló 5. évfolyam gimnáziumi osztály iránt érdeklődők szüleinek

2019. november 20-án 7.40 perckor 

nyílt napot tart az iskolában.

 

 

 

Program 

7.40 Közös reggeli imádság

7.55 Igazgatói tájékoztató az iskolai munkáról

8.55 Óralátogatás - 2. óra

9.55 Óralátogatás - 3. óra

10.50 Beszélgetés a felmerült kérdésekről

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk és szívesen látunk!

Berthóty László

igazgató

 

November 21.

 

További nyílt napjaink


Felvétel az általános iskola 1. osztályába

 • 2020. február 18. (K) - Tájékoztató a leendő elsősök szüleinek
 • 2020. február 19. (Sze) - Nyílt nap a leendő elsősök szüleinek
 • 2020. március 14. (Szo) - Iskolacsalogató

Gimnáziumi felvételi eljárás – 5. osztály

 • 2019. november 20. (Sze) - Tájékoztató és nyílt nap a gimnáziumba jelentkezők szülei részére

Gimnáziumi felvételi eljárás – 9. osztály

 • 2020. február 10. (H) - Felvételi beszélgetés a 9. osztályba jelentkezők számára
 • 2020. június 22. (H) - Felvétel a többi meglévő osztályokba - Felvételi beszélgetés

Alapfokú művészetoktatás

 • 2020. június 11. (Cs) - Felvétel az alapfokú művészetoktatásra - Új jelentkezők meghallgatása

 

Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!

 

Berthóty László

igazgató
Eseménynaptár

Legközelebbi események


Összes esemény

Kapcsolat

Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

OM azonosító: 032450

Cím: 2081 Piliscsaba Béla király útja 72.

Tel: 26/375-322

Email: titkarsag@paduai.hu

Adószám:18669134-2-13

Bankszámlaszám: 11101404-18669134-36000001

Banner

 

 

  Kapcsolat

Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

OM azonosító: 032450

Cím: 2081 Piliscsaba Béla király útja 72.

Tel: 26/375-322

Email: titkarsag@paduai.hu

Adószám:18669134-2-13

Bankszámlaszám: 11101404-18669134-36000001