2021. 09. 27. Adalbert napja van

Szociális segítő fogadóórái - információk a szociális segítéssel kapcsolatban

Pikali Melinda, szociális segítő fogadóórája:

A járványügyi vészhelyzet megszüntével csütörtöki napokon 14-16 óra között (előzetes telefonos egyeztetés alapján) a sekrestyében.

Hétköznaponként a 06-70-474-9887-es telefonszámon, 8-16 óra között elérhető a fogadóórán kívül is.

Iskolánknak a pilisvörösvári Városi Napos Oldal Szociális Központ biztosítja a szociális segítő személyét.Alábbiakban közöljük a Napos Oldal Szociális Központ tájékoztató levelét.

 

Tájékoztatás az iskolai szociális segítő tevékenységről

 

2018. szeptemberétől új feladat ellátás került bevezetésre. Ez az óvodai, iskolai szociális segítő tevékenység. Erre azért volt szükség, mert az utóbbi évtizedek gazdasági, politikai, társadalmi, változásai nyomán az óvodák és iskolák új kihívásokkal találták szembe magukat. Ezzel párhuzamosan a családok életvitele és nevelésben betöltött szerepe átalakult, így a pedagógusoknak egyre több kihívással kell szembenézniük. A problémával küzdő gyermekek számának emelkedése az amúgy is leterhelt pedagógus társadalomra további feladatokat ró.

A feladatellátás jogszabályi alapját, a 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.), valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet nyújtja.

Az óvodai, iskolai szociális segítő szakember egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez. Ennek keretében segít:

 • iskolai problémákban (tanulási nehézségek, szorongás, motiválatlanság, iskolai hiányzás, iskolai konfliktus helyzetek…)
 • családi életvitellel kapcsolatos nehézségekben, konfliktusokban
 • szociális problémákban

 

A segítségnyújtás formája:

 • Konzultáció diákokkal, szülőkkel, pedagógusokkal
 • Részvétel szülő – tanár megbeszélésen
 • Szociális ügyintézés
 • Segítő beszélgetés, tanácsadás
 • Információnyújtás elérhető szolgáltatásokról
 • Közvetítés (szülő-gyermek, szülő-szülő, tanár -gyermek, tanár-szülő)
 • Delegálás a megfelelő intézménybe, segítséget nyújt a kapcsolatfelvételben, annak kialakításában
 • Pályaválasztási tanácsadás, motiválás
 • Készség- és személyiségfejlesztés, szociális kompetenciafejlesztés csoport formában
 • Közösségi programok, táborok szervezésében való részvétel
 • Esetmegbeszélés
 • Krízis kezelés

 

Az óvodai- és iskolai szociális segítőt a jogszabályban és a szakmai etikai kódexben foglaltaknak megfelelően titoktartási kötelezettség terheli. A Gyvt. szerinti adatkezelések, így ezt a tevékenységet érintő adatkezelések is a GDPR hatálya alá tartoznak.Eseménynaptár

Legközelebbi események

AMI Sebestyén Márta és Andr... AMI Zene Világnapja AMI Pál Zsigmond koncert
Összes esemény

Kapcsolat

Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

OM azonosító: 032450

Cím: 2081 Piliscsaba Béla király útja 72.

Tel: 26/375-322

Email: titkarsag@paduai.hu

Adószám:18669134-2-13

Bankszámlaszám: 11101404-18669134-36000001

Banner

  Kapcsolat

Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

OM azonosító: 032450

Cím: 2081 Piliscsaba Béla király útja 72.

Tel: 26/375-322

Email: titkarsag@paduai.hu

Adószám:18669134-2-13

Bankszámlaszám: 11101404-18669134-36000001