2024. 07. 14. Őrs, Stella napja van

András bácsi halálára

András bácsi halálára

Meghalt, de Krisztusban feltámad! 

Hosszú és küzdelmes betegség után,

2024. június 18-án visszaadta lelkét

a Teremtő Atyának

iskolánk volt igazgatója, tanára,

dr. Ujházy András.

Imádkozzunk lelki üdvéért és családjáért!

 

Miatyánk...

Adj, Uram, örök nyugodalmat Neki!

És az örök világosság fényeskedjék Neki!

Nyugodjék békében!

Ámen.

 

András gazdag életéért

a pilisvörösvári Nagyboldogasszony Plébániatemplomban

2024. július 3-án 9.30-kor kezdődő szentmisén

adhatunk hálát.

A temetés szűk családi körben történik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dúsan került és életteljesen

a föld alá az első búzaszem.

Magán érezte még

az Úr teremtő, alkotó kezét.

 

Aranynap fénye lenn nem érte már,

nem is érinthette csillanó sugár.

Mégis, meleg titokkal volt tele

sötét éjjele.

 

És egy napon a szíve meghasadt

ott lenn a durva, barna föld alatt.

Szállt, szállt a hír fekete réteken:

Meghalt a búzaszem.

 

Ég, ölts magadra borút, felleget,

zokogj, zokogj a gyilkos föld felett,

pacsirta, sírjon, sírjon a dalod,

a búzaszem halott!

 

Dalold a gyászt, dalold a szenvedést,

sötétlő mélyben kínos tespedést,

ahol a fény többé rá nem talált,

dalold a nagy halált!

 

És a magasban megzendült a dal:

„Győzelmes élet! Édes diadal!

Meghasadt szívből nő a búzaszál!

A halál nem halál!

 

Halleluja! Aranykalász fakad.

Aranykalászból újra hull a mag;

és újra meghal: életet terem.

Az élet végtelen!”

 

Aranytenger ring szét a földeken,

amerre néz, amerre lát a szem;

s halálból támadt életről beszél,

ha rázza lenge szél.

 

Halálba hullott égi búzamag,

erő és élet szívedből fakad.

Halálod támaszt tenger életet, 

mert égi kéz vetett.

 

Ne sírjatok a búzaszem felett.

Oszoljatok szét, sűrű fellegek;

Elmúlt nagypéntek és,

Halleluja, most sarjad a vetés!

 

(Túrmezei Erzsébet: Dal a búzaszemről)

 

dr. Ujházy András

a Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

igazgatója és tanára

 

Piliscsabán 1995-ben vette át a meglévő általános iskola fenntartását az Angolkisasszony Szerzetesrend. Ekkor egy nyolcosztályos állami általános iskolából kellett katolikus általános iskolát és szintén nyolcosztályos gyakorlóiskolát, gimnáziumot létrehozni szellemileg, lelkileg és fizikailag. A Ward Mária Iskola falusi általános iskolából országos hírű gimnáziummá növekedett, amit ma is a legjobb 100 gimnázium között tartanak számon. És mindezt nagyrészt Andrásnak köszönhetjük. 

 

Dr. Ujházy András 24 évig úgy vezette az intézményt, hogy az folyamatosan változott. A gimnázium 1995-ben indult az 5. évfolyammal, és minden évben bővült egy osztállyal, az új osztályokhoz tantermek kellettek, amelyeket a pénz szűke miatt csak folyamatos építkezéssel lehetett biztosítani. Az iskola fenntartását 2012-ben a nővérektől a Székesfehérvári Egyházmegye vette át, így fejeződhetett be 2014-ben a már Páduai Szent Antal Iskola épületegyüttese a tornaterem megépülésével.

 

A 24 év alatt az igazgatói feladatok mellett is megmaradt derék vegyésznek, mesteri pedagógusnak, hiteles hitoktatónak és amit ma különösen fontosnak tapasztalunk: jó apának és férjnek. A beruházások irányítása mellett dolgozta ki a nyolcosztályos gimnázium rendjét, 2004-től az iskolába integrálta a községtől átvett művészeti iskolát, valamint az új és újabb feladatokra megfelelő lelkiséggel és szakmai tudással rendelkező nevelőtestületet kovácsolt össze és vezetett.

 

És nem szabad elfelejteni talán a legfontosabbat: az iskolának Lelket tudott adni. Ez a lélek, ami megtöltötte az iskolát, ami a hátterét, vagy inkább kötőanyagát adja az ott folyó munkának. Az első, 2003-as érettségiző osztályban végzett diákja visszaemlékezésében a közösségépítő lelkületét köszönte meg: „Igazgató úr legnagyobb érdeme, hogy saját példamutatásával elérte a munkatársak és a diákok tiszteletét és szeretetét, és ezzel megalapozta az iskola biztos hátterét. Ő általa lett az iskola Piliscsaba ékszerdoboza."

„Munkámat nagyon szeretem - vallotta András bácsi. - Fontosnak tartom, hogy olyan hívő, erkölcsös embereket neveljünk a ránk bízott gyermekekből, akik felelősek családjukért, hazájukért, akik tudnak áldozatot vállalni másokért, szakmailag jól képzettek és megállják a helyüket az élet minden területén. Ezért iskolavezetői és pedagógusi munkám során egyaránt fontos a gyermekek nevelése, a hit és a megfelelő szakmai tudás átadása.”

Legnagyobb erénye, hogy igaz ember volt. A szó legnemesebb értelmében. Olyan, akire igazán illenek Weöres Sándor szavai a vezetőről: „az isteni ihletre figyel, minden tette az örök értékből ered…” A munkatársaival és diákjaival kialakított kapcsolata az alapvető katolikus értékekre, a kölcsönös bizalomra és őszinteségre épült. Együtt tudott mulatni a farsangon a diákokkal, a bálon a szülőkkel, de együtt zenélt velük a koncerteken is. A gyerekekben mindig a jót kereste, ezzel erősítette önbizalmukat, ez is hozzájárul diákjai kiemelkedő teljesítményéhez.

 

Hálát adunk a Teremtőnek András bácsiért, köszönjük iskolateremtő, közösségteremtő életét, és azt, hogy minden nehézség és súlyos betegség ellenére is mindig szívén viselte iskolája sorsát, amely az Ő irányítása alatt a város közösségének is kovásza lett. Maradandót alkotott a szülők és gyermekeik számára. Maradjon meg Ő is emlékező szeretetünkben, és a szentháromságos Egy Isten örök szeretetében!  

 

  Kapcsolat

Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

OM azonosító: 032450

Cím: 2081 Piliscsaba Béla király útja 72.

Tel: 26/375-322

Email: titkarsag@paduai.hu

Adószám:18669134-2-13

Bankszámlaszám: 11101404-18669134-36000001

Süti beállítások