2021. 09. 27. Adalbert napja van

Házirend kiegészítés - Intézményi protokoll - COVID-19 - 4.0

Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és AMI

Intézményi protokoll és eljárásrend

a járványhelyzetben zajló rendes tanítás és a tantermen kívüli, digitális munkarendben történő oktatás esetére

A kormányzati intézkedési terv és a fenntartói iránymutatás alapján kikristályosodott, hogyan tudjuk mindennapjainkat az alábbi Intézkedési tervben megfogalmazott szabályokhoz alakítani. Mindezeket a szabályokat azért kell ilyen részletességgel megfogalmaznunk, és óriási önfegyelemmel betartanunk, hogy minél tovább tudjunk személyes találkozáson alapuló hagyományos formában tanulni, tanítani, dolgozni és közösségben lenni.

A Házirend e kiegészítése és módosításai az alábbi szabályzókon alapulnak:

 • 2011. CXC. tv 30.§ (5) bek.
 • 1997. CLIV. tv. 62.§ (1) bek.
 • Intézkedési terv a köznevelési intézmények számára és ennek 2020. 09. 03-i módosítása

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/Tanevkezdes2020/Intezkedesi_terv_2020_2021_tanev_3_egyseges_szerkezetben.pdf

A tanítást megelőzően:

 • Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket (láz, levertség, köhögés, torok-vagy fejfájás) nem mutató tanuló és tanár, dolgozó látogathatja.
 • Amennyiben a szülő gyermekénél tüneteket észlel, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjon orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van (igazgato@paduai.hu).
 • Az a tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, kezelőorvos igazolásával, vagy a kórház zárójelentéssel jöhet újra az iskolába.  Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni. 
 • Már iskolába jövet, a tömegközlekedési eszközökön is tartsuk be az egészségügyi előírásokat - életkortól függetlenül!
 • Kerüljük, szülők és tanulók egyaránt, az iskola előtti csoportosulást!
 • A tanulók beeresztése az iskola területére a lenti autóbejárón át történik. A rollert és kerékpárt az alsós udvar szélére áthelyezett tárolókba tehetik.
 • Az aula oldalbejáratánál ellenőrzik az ügyeletes pedagógusok, hogy a tanuló visel-e maszkot, és érintésmentes lázmérővel megmérik a testhőmérsékletét. A jogszabályban meghatározott mértéknél magasabb testhőmérsékletű vagy tünetet mutató kiskorú tanuló a sekrestyéből kialakított elkülönítőben várja meg a szülőt, aki gondoskodik gyermeke orvosi vizsgálatáról. Nagykorú tanuló ilyen esetben nem léphet be az iskolába!
 • Az aulában és a főbejáratánál érintésmentes fertőtlenítő adagoló készülék van kihelyezve. Használjuk! 
 • Minél korábban induljanak el otthonról, hogy az beeresztés se okozzon csoportosulást!

 

Az iskolában:

 • Az iskola épülete az osztálytermedre és a közösség tereire (folyosó, aula, könyvtár, más osztályok termei, szaktantermek, irodák, mellékhelységek) oszlik. Kivételt képeznek a szaktantermek, az étkező, a pedagógusok számára a tanári szobák és a kápolna.

A porta, a tanári szobák, a konyha és a műhely területére tanuló nem léphet be.

 • Mivel iskolánk a közel 570 tanuló, 90 pedagógus és technikai munkatárs létszámához képes szűk, a 1,5 métert megkövetelő távolságtartási szabályt az osztályok között is csak nehezen tudjuk betartani.

Az épületbe lépés feltétele ezért 2020. november 9-től mindnyájunk számára a maszkviselés, mivel rögtön zárt közösségi térbe érkezünk. Legyen nálad több eldobható vagy mosható, orrot, szájat eltakaró masz! Az iskola csak korlátozott számban és 400 forintos térítés ellenében tud egyszer használatos maszkot biztosítani feledékeny tanulóinak.

 • Csak az étkezőben nem kötelező a maszkviselés, hiszen az étkezést tenné lehetetlenné.
 • Azokon a tanórákon, ahol a szaktanár a hatékony munka miatt ezt megengedi, vagy előírja (pl. alsó tagozatos óra, testnevelés óra, fejlesztő foglalkozás, szóbeli felelet), a maszk viselése nem kötelező.
 • Más osztály termébe ne lépj be!
 • Más osztályba járó diáktól a közösségi térben is igyekezzünk megtartani a távolságot (pl. sorban állás, ünnepség)!
 • A szaktanteremben, az egyes osztályok órái között a felelős szaktanár fertőtleníti a padokat, székeket, ajtókilincset és a közösen használt eszközöket.
 • A tanórák 42. percében jelzőcsöngő figyelmezteti a tanárt, hogy jelölje ki a házi feladatot és fejezze be időben a tanórát. Minden egyes tanulónak, a két kijelölt hetes kivételével, az osztálytermet maszkban el kell hagynia, és közösségi térre, lehetőleg az udvarra kell vonulnia. A szabadban a maszk viselése természetesen nem kötelező, de más osztályoktól tartsák a védőtávolságot!
 • A két hetes ez idő alatt alaposan kiszellőzteti a termet, letörli a táblát és rendet rak. Rajtuk kívül más tanuló nem lehet az osztályteremben!
 • A tanítás végeztével minden tanuló padja üres legyen felül és belül egyaránt!
 • A polcon csak rendezetten lehetnek az esetleges tanszerek. A tankönyveket csak az alsó tagozat esetében lehet az iskolában tárolni.
 • A két hetes feladata, hogy a táblát tisztára töröljék, felseperjenek, és azért, hogy a padok felülete is lefertőtleníthető legyen, a székeket ne tegyék fel!
 • Mindenkire vonatkozik, hogy érintkezés, közös eszköz használata után fertőtlenítő habszappannal alaposan kezet kell mosni, a papírtörlőt jól összegyűrve a kukába dobni, vagy kézfertőtlenítő géllel fertőtleníteni, ami után nem törli kezét a ruhájába!
 • Köhögéskor, tüsszentéskor használj papírzsebkendőt, amit aztán a kukába dobsz! Ne felejts el utána kezet mosni! Arcodhoz, orrodhoz ne nyúlkálj!

 

Étkezés:

 • A sorban álláskor tartsd meg a 1,5 métert a más osztályba járóktól, és legyen rajtad maszk!
 • Egy osztályba járók a 4. évfolyam felett is együtt menjenek étkezni, a kijelölt időben, hogy az osztályok ne keveredjenek! Ennek előre közölt beosztását be kell tartani!
 • Az étkezőben az eddigi 92 szék helyett csak 68 van. Légy türelmes és gyors!
 • Az étkezési kártya érvényesítése után alaposan moss kezet a szappannal, és használd a papír kéztörlőt!
 • Minden egyes osztályt az osztályjellel és létszámmal ellátott saját evőeszköztárolója várja.
 • Diák nem adagolhat ételt!
 • Poharat ebben a helyzetben nem adunk, kérjük, hozz magaddal névvel felcímkézett ivókulacsod, palackod!
 • Alsó tagozatos tanuló számára a tanítónő adagolhat ételt!
 • Az ülőhelyeket folyamatosan töltük fel, az ügyeletes pedagógus utasítása szerint!
 • Osztálytárs mellé ülj!
 • Étkezés után a felsős tanuló a szokás szerint lepakolva beadja a mosogatópulthoz a tálcáját.
 • Az étkezőben tilos a ’klubdélután’. Aki végzett az étkezéssel, kezet mos, veszi a maszkját és illedelmesen távozik.
 • Az egyes étkezőasztalok megüresedésével azokat fertőtlenítővel le kell törölni.
 • A használt tálcákat fertőtlenítő áttörlés nélkül nem szabad újra felhasználni.

 

Szülők és vendégek:

 • Szülő csak a külső ajtóig kisérheti gyermekét.
 • A jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése, vagy javítás, karbantartás céljából érkező csak a portán kért előzetes, vezetői engedély alapján léphet be az intézménybe, és csak maszkban tartózkodhat az iskolában.
 • Az elsős tanulók szülei a tanítónő által meghatározott rend szerint vihetik el gyermekeiket az iskolából, szintén a külső ajtónál véve át őket.
 • A délutáni művészeti órákra érkezők számára a maszkviselés a közös terekben, kivétel nélkül kötelező. 
 • A kitakarított tantermeket senki nem használhatja az iskolavezetés engedélye nélkül. A tanítás végeztével nem lehet azokat használni. A tanszoba számára az 5.a és 6.a osztálytermét jelöltük ki.
 • Öltözőt jelenleg nem tudunk biztosítani.
 • Az iskolai úszásoktatást, az osztályok keveredésével járó iskolai énekkarok működését 2020. szeptember 8-ával további intézkedésig elhalasztjuk.
 • Az iskolai tanulói számára szervezett sportkörök szünetelése ajánlott. 
 • Az egyesületi edzéseket, sporteseményeket a 432/2020 (IX. 18.) Korm. rendelet 5. § alapján nem lehet megtartani.

 • Az alapfokú művészeti iskola működését mindez nem befolyásolja. 

 

Reggeli imádság:

 • A reggeli imákat a személyes jelenlétet és közvetlenséget előtérbe helyezve csak osztályonként tartjuk meg.
 • 7.40-kor az első órát tartó tanár vagy egy hittanár vezetésével, akár az osztály ötlete alapján, de mindenképpen aktív részvételével, egy szentírási szakasz vagy egy rövid történet, egy ének után közösen az Úr imádságát mondjuk el, bár külön, mégis együtt, egymásért.
 • Hétfőnként az iskolarádión keresztül olykor fontos közérdekű információkat osztunk meg veletek, közvetlenül az imádság előtt. Ne késsetek le se a mindenkit érintő tudnivalókról, se a közös imádságról!

 

Szentmisék:

A szentmiséken résztvevők maszkot kell, hogy viseljenek.

 

 • 03. 30-31. nagyheti lelki este és nap - aula
 • 05. 21. pünkösdi zarándoklat és szentmise – szabadban
 • 06. 18. Te Deum hálaadó szentmise - tornacsarnok

 A szentmise után a kápolna padjainak és székeinek fertőtlenítéséről gondoskodni kell.

„Ne féljetek!” – és talán ezeknél a jézusi szavaknál többet nem is érdemes morzsolgatni a gondolatainkban. A világi törvényeket, egészségügyi vagy házirendi szabályokat egyszerűen csak betartva - a fenn valókat keressétek! (Kol 3,1) Igyekezzünk minél tovább egymás társaságában, a páduais közösségben, egymásra vigyázva, az osztályban a maszk nélküli, másutt a maszkok mögött is a társunk Krisztus-arcára figyelni.

 

A részleges vagy teljes digitális munkarendre történő átállás

Amennyiben az intézményről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív, és az NNK tájékoztatja az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát, amely hivatalok az adatok alapján közösen megvizsgálják, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet, akkor az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs, a rendkívüli szünet elrendeléséről az Oktatási Hivatal dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről.

Az igazgató értesíti a digitális munkarendet életbe léptető protokoll életbe lépéséről az érintetteket az alábbi sorrendben:

 1. Fenntartó,
 2. iskolaorvos és a védőnői szolgálat
 3. nevelőtestület és a gazdasági vezető útján a technikai dolgozók,
 4. SZMK és a szülők az e-napló útján – egyúttal digitális űrlapon felméri, hogy az osztályban mely tanuló és család igényli a felügyletet és az étkezést,
 5. az osztályfőnökökön keresztül a tanulók osztályonként az e-napló útján,
 6. az osztályfőnököknek a szülők valós értesítéséről meg kell győződniük válaszlevél vagy telefonhívás útján
 7. Polgármesteri Hivatal

A részleges digitális munkarend ideje alatt

Amennyiben csak egy-egy osztálynak, vagy tagozatnak írnak elő iskolán kívüli online oktatást, a tanárok időbeosztása miatt az órarend egésze érvényben marad, csak a kommunikációs csatorna változik.

A tanárok az osztály- vagy szaktermekből tartják meg tanóráikat, amelyeken a tanulóknak lehetőségeik szerint képpel és hanggal kötelességük részt venni. Amennyiben nem áll rendelkezésre minden eszköz, azt a szülők a tanárnak jelezni kötelesek. 

A tanórák munkaformáját és az értékelés-mérés eszközeit a szaktanár választja meg.

A digitális munkarendben a család lehetőségei és életritmusa szerint a szülő, gondviselő felelős gyermeke tanórai részvételéért, egészséges életmódjáért, a feladatok beadásának és értékelésének nyomon követéséért. A vizuális kultúra, technika, ének-zene és testnevelés tantárgyakból elsősorban beadandó projektmunkát készítsenek a tanulók. Az elvégzendő feladatok kiadása és visszaküldése, az online tanórák és videóhívások az MS Office 365 Teams Feladatok menüpontja alatt történnek. A pedagógusok rendszeresen, havonta értékelik a tanulók tanulmányi munkáját.

A teljes digitális munkarend ideje alatt életbe lépő további változások

Az intézmény gyermekfelügyletet és –étkeztetést, valamint személyes konzultációs lehetőséget biztosít. Az osztályfőnökök nyomon követik és segítik az ügyelet és étkeztetés pontos felmérését, biztosítják és ellenőrzik, hogy a tanulók minden egyéni felszerelésüket magukkal vigyék, az osztálytermeket és a folyosókat üresen hagyják. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják.

A tagozatvezetők az igények összesítése után beosztják az ügyletet a következő 30 napra. A beosztást minden tanár kövesse a közös informatikai platformon.

A tanárok minden tanításhoz szükséges eszközüket magukkal viszik. Az iskolai digitális eszközök átvételét a gazdasági iroda az előkészített listák szerint intézi.

A korábban kialakult digitális munkarend alatt az órarend érvényben marad, de a ’csengetési rend’ az alábbiak szerint módosul:

7.50 közös reggeli ima a MS Teams platformon megosztott linken

 1. 8.00 – 8.30 - 10’ szünet mozgással
 2. 8.40 – 9.10 - 10’ szünet mozgással
 3. 9.20 – 9.50 - 10’ szünet mozgással
 4. 10.00 – 10.30 - 10’ szünet mozgással
 5. 10.40 – 11.10 - 10’ szünet mozgással
 6. 11.20 – 11.50 - 10’ szünet (déli imádság: Úrangyala)
 7. 12.00 – 12.30 – ebéd

Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására.

A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.

 

Piliscsaba, 2020. augusztus 29. ( utoljára módosítva 11.08.)                 Berthóty László Gergely igazgatóEseménynaptár

Legközelebbi események

AMI Sebestyén Márta és Andr... AMI Zene Világnapja AMI Pál Zsigmond koncert
Összes esemény

Kapcsolat

Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

OM azonosító: 032450

Cím: 2081 Piliscsaba Béla király útja 72.

Tel: 26/375-322

Email: titkarsag@paduai.hu

Adószám:18669134-2-13

Bankszámlaszám: 11101404-18669134-36000001

Banner

  Kapcsolat

Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

OM azonosító: 032450

Cím: 2081 Piliscsaba Béla király útja 72.

Tel: 26/375-322

Email: titkarsag@paduai.hu

Adószám:18669134-2-13

Bankszámlaszám: 11101404-18669134-36000001